Образована међуресорна радна група за остваривање циљева Зелене агенде

Образована међуресорна радна група за остваривање циљева Зелене агенде

23/06/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници допуњену одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво којом се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на предлог Комисије, одобрава прерасподела нереализоване количине уља по издатим дозволама за мај, а након достављеног извештаја Управе царина о извозу.

Одлука је донета како би се омогућила реализација закључених уrовора, а имајући у виду да се извоз из логистичких разлога одвија отежано. С обзиром на то да су ови производи и првобитно били намењени извозу, ова одлука не може утицати на снабдевеност домаћег тржишта.

С обзиром на то да је Србија, као и многе друге земље, суочена са све већим изазовима због загађења и климатских промена, чланови владе донели су одлуку о образовању Међуресорне радне групе за реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене агенде“. Оснивање Радне групе представља корак даље ка остваривању зеленијег, ефикаснијег и мање угљенично интензивног развоја.
Међуресорна радна група бавиће се разматрањем кључних инструмента и буџетских расхода за проширење поља примене јавних политика у циљу остварења „зеленог и ефикасног развоја“. Такође ћe анализирати и могућности за коришћење техничке подршке коју нуде билатерални и мултилатерални развојни партнери.

На данашњој седници дата је сагласност на Програм Развој – „зелени“ програм сарадње науке и привреде, који се убраја у један од програма од јавног интереса за Републику Србију .
Програм ће се реализовати путем научно-истраживачких пројеката и имаће за циљ практичну подршку сарадњи науке и привредног сектора, заснованој на коришћењу расположивих научних потенцијала и финансирању истраживачких пројеката, као и примену њихових резултата на даљи развој друштва и привреде у целини. Ова подршка имаће значајну улогу у решавању виталних проблема друштва и увођењу младих истраживача у научно-истраживачки рад, као и на јачање професионалних капацитета научно-истраживачких установа и стварање нових пројектних тимова.
Такође, на овај начин пружиће се подршка одрживом развоју и подизању нивоа квалитета животне средине решавањем проблема који доводе до нежељених климатских промена, загађења животне средине, губитка биодиверзитета и неодрживог коришћења природних ресурса. Истовремено омогућиће се боље праћење, извештавање и спречавање загађења ваздуха, воде, земљишта и производа широке потрошње.

Као програм од јавног интереса, усвојен је и Програм Призма Фонда за науку Републике Србије, којим се одређују услови расписивања и поступак спровођења јавног позива за научно-истраживачке пројекте из различитих области.
Дефинисан је начин пријављивања предлога пројеката, услови које морају да задовоље учесници пројеката, дозвољени трошкови, поступак и критеријуми евалуације предлога, поступак праћења реализације пројеката и оцењивања њихових резултата, као и услови финансирања.
Неопходно је да се пријављени пројекти заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања и привреде и друштва у целини, развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине, експерименталних, практичних и клиничких истраживања, друштвених и хуманистичких наука у Србији и подизању нивоа науке у вештачкој интелигенцији.

Влада Србије образовала је Комисију за регулаторни оквир унапређења запошљавања Рома у јавном сектору, националне мањине која је препозната као рањива и теже запошљива група становништва.
Комисија ће се бавити питањима образовања и побољшања социјалног и економскоr положаја ове мањине, што је једно од од кључних питања демократског развоја Србије.

Влада Србије усвојила је Стратегијски мастер план развоја туризма Београда за подручје археолошког налазишта Бело брдо, Винча. Израда плана један је од корака у остварењу циља да археолошко налазиште Бело брдо у Винчи постане добро уређени археолошки парк с различитим наменским садржајима у циљу презентовања археолошког наслеђа и обезбеђењa услова у којима ћe сви учесници, истраживачи, кустоси, стручњаци у заштити, локална заједница и посетиоци учествовати равноправно и усаглашено. Оваква добро организована специјализована туристичка дестинација археолошког туризма омогућиће посетиоцима да сагледају и разумеју живот људи у доба неолита, а истраживачима да примењују и развијају савремене технологије у истраживању овог вишеслојног праисторијског станишта које без прекида траје готово читав миленијум.

На предлог Министарства културе и информисања, Влада Србије донела је одлуку да се цркве Вазнесења Господњег у Дреновцу, Свете Тројице у Брдарици и Светог великомученика Георгија у Мачванском Причиновићу, прогласе за споменике културе, а имајући у виду њихов културно историјски значај.