ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИПРЕМИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПОКРЕНУТ ПОРТАЛ eВЕЖБАОНИЦА

ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИПРЕМИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПОКРЕНУТ ПОРТАЛ eВЕЖБАОНИЦА

11/06/2022 Off By BERB

За подршку ученицима осмог разреда у припреми за завршни испит Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, покренули су портал еВежбаоница (evezbaonica.zvkov.gov.rs) на коме ученици могу да решавају задатке и провере своје знање.

 

Портал је креиран у сарадњи са Е-управом и професорима са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду.

На порталу ученици могу пронаћи задатке из седам предмета – српски језик/матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја. Задаци су распоређени према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

Поред задатака на српском језику, на порталу се налазе и задаци на осам језика националних мањина – албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком или хрватском – те ученици на свом наставном језику могу да приступе еВежбаоници и да одговарају на захтеве у задацима.