Примена највиших стандарда у области рада и запошљавања

Примена највиших стандарда у области рада и запошљавања

06/06/2022 Off By BERB

Foto: MINRZS

 

Mинистарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић на 110. заседању Међународне конференције рада у Женеви, поручила да је Србија међу ретким земљама које су током пандемије Ковид 19, периоду пуном изазова који је имао велики утицај на тржишта рада широм света, оствариле економски напредак.

„Захваљујући одговорној економској политици Владе Републике Србије и континуираној привредној активности, коју карактерише и долазак великог броја страних инвеститора, отварање нових фабрика и радних места, Србија је успела да стопу незапослености сведе на једноцифрени, историјски минимум, што је најбољи резултат у претходних неколико деценија“, навела је Кисић у обраћању.

Министарка Кисић је нагласила да Србија, у циљу праћења и прилагођавања специфичним потребама тржишта рада, наставља да ради на реформама у сектору образовања и да повећава број преквалификација незапослених, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Србија је, према речима министарке Кисић, дубоко опредељена за примену највиших међународних стандарда у домену рада, запошљавања и социјалне политике.

„Уређење и унапређење система, којим се остварују безбедни и здрави радни услови, а који у највећој могућој мери обезбеђују смањење повреда на раду и професионалних болести, остаће и у наредном периоду један од приоритета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања“, рекла је Кисић и додала да је у том циљу израђен нови Закон о безбедности и здрављу на раду, који је заснован на превенцији повреда и болести.

Кисић је подсетила да је Србија чланица Међународне организације рада од његовог оснивања и да је продуктивни однос наше земље и те организације стар колико и сам МОР. Министарка је указала да је оквир сарадње Србије и МОР-а утврђен Програмом достојанственог рада за Републику Србију за период 2019-2022. године, са циљем промовисања највиших међународних стандарда у области рада, запошљавања и социјалне политике и њиховог усклађивања са законодавством и праксом у Републици Србији.
Министарка Кисић је захвалила МОР-у на успешној сарадњи и подршци у реализацији многобројних пројеката у Србији, међу којима је и континуирана стручна и техничка подршка у процесу израде Плана имплементације програма „Гаранције за младе“ и у реализацији Пројекта који има за циљ унапређења прописа у области заштите деце од злоупотребе дечијег рада.

Министарка је додала и да је у 2021. години, у сарадњи са МОР-ом, урађена Анализа законодавства Републике Србије у складу са захтевима Конвенције бр. 190 и да се у наредном периоду може очекивати ратификација те конвенције.