Унапређењем  законодавног оквира  до боље заштите деце од свих облика насиља

Унапређењем законодавног оквира до боље заштите деце од свих облика насиља

13/05/2022 Off By BERB

Државна секретарка Министарства за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Милка Миловановић Минић учествовала је данас на регионалној конференцији „Позитивно родитељство и заштита деце у висококонфликтним разводима“ у оквиру зоом платформе, у организацији Центра за права детета.

Конференција је организована као део активности пројекта „Позитивно родитељство“ који се спроводи уз подршку ЕУ, у оквиру програма „Европски инструмент за демократију и људска права у Србији“.
У уводном обраћању, Миловановић Миниће је истакла да је од великог значаја оснивање посебног министарства за бригу о породици, што веома јасно говори о посвећености Владе Републике Србије да препозна проблеме и решава их на системски начин, кроз ефикасан законодавни оквир који се доследно примењује. Примењивање је кроз интегрисан приступ институција здравставеног, образовног и система социјалне заштите, у промоцији и унапређењу права деце, као и у унапређењу родитељских компетенција посебно на локалном нивоу. Она је подсетила да је министарство покренуло неколико значајних процеса, успоставило сарадњу са свим министарствима, различитим институцијама и представницима цивилног друштва који се баве подршком деци и породици посебно похваливши врло добру и плодну сарадњу са Центром за права детета.
Ресорно министарство је, у циљу унапређења популационе политике, два пута иницирало измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом.
„Пре свега треба истакнути подршку породици и мајци детета са инвалидитетом која више неће морати да бира између накнаде зараде и права на туђу негу и помоћ на коју дете има право по основу инвалидитета, већ ће та права остваривати истовремено, односно као и повећање износа родитељског додатка са 100000 на 300.000,00 динара. Уведено је и ново право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у висини до 20000 еура које остварује мајка. Такође, започет је поступак за доношење закона о изменама и допунама Породичног закона који предвиђа увођење нове одредбе којом с потпуно забрањује физичко кажњавање деце као васпитно средство. Предложили смо промену Дефиниције детета и њено усклађивање са Конвенцијом о правима детета као и укидање могућности склапања дечијих бракова. У области унапређења нормативног оквира за заштиту деце од насиља, Министарство је сачинило предлог Општег протокола за заштиту деце од насиља, који је Влада Републике Србије усвојила у фебруару ове године“, истакла је државна секретарка, напоменувши важност конституисања Савета за права детета у новом сазиву, као саветодавног тела Владе Републике Србије и најважнијег националног механизама за остваривање права детета који прати и процес заштите деце од насиља.
Министарство за бригу о породици и демографију је у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту донело Инструкцију о начину рада центара за социјални рад у поступку одржавања личних односа детета са родитељем и другим лицима са којима га везује посебна блискост у контролисаним условима.

Испред делегације ЕУ у Србији, обратила се Матеја Норчић Штамцар уз констатацију да је Србија направила велики напредак у области унапређења законске легислативе када је у питању заштита деце, посебно похваливши доношење Општег протокола за заштиту деце од насиља.
Министарка за људска и мањинска права Гордана Чомић нагласила је да је Србија друштво које баштини европске вредности и развија се у правцу нулте толеранције према сваком облику насиља једнако третирајући и жртве и починиоце насиља, у складу са законом.
Пројекат суфинансира Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.