Влада предложила слободан извоз брашна

Влада предложила слободан извоз брашна

11/05/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво, којом су уведена квантитативна ограничења извоза на месечном нивоу за одређене пољопривредно-прехрамбене производе.

Снабдевеност брашном и пшеницом на домаћем тржишту је добра и слободан извоз брашна не може да угрози снабдевеност домаћег тржишта, а омогућава да се пред жетву растерете силоси за пријем новог рода, као и да се сачувају традиционална тржишта, с обзиром на то да је Србија традиционални извозник брашна на тржишта земаља из региона.

Имајући у виду довољне расположиве количине брашна и пшенице, слободан извоз брашна који је предложен овом одлуком, имаће вишеструки позитиван економски утицај на домаће тржиште, довешће до већег упошљавања домаћих прерађивачких капацитета и млиновима омогућити акумулацију финансијских средстава неопходних за откуп новог рода у жетви.