Појачана контрола организованог превоза деце аутобусима

Појачана контрола организованог превоза деце аутобусима

13/04/2022 Off By BERB

Министарство унутрашњих послова ће у циљу заштите безбедности деце и наставног особља у наредном периоду контролисати да ли превозници поштују одредбе Правилника о начину обављања организованог превоза деце, имајући у виду да предстоји период учесталијих ђачких екскурзија и рекреативне наставе.

Подсећамо да је организатор превоза дужан да најкасније у року од 48 часова пре отпочињања превоза обавести надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка, броју ангажованих аутобуса, броју ангажованих возача аутобуса и броју пријављене деце и других лица која учествују у извођењу путовања, како би саобраћајна полиција могла благовремено да изврши контролу свих аутобуса и возача.

Припадници Министарства унутрашњих послова доследно ће контролисати да ли аутобуси и возачи аутобуса испуњавају све услове прописане Правилником о начину обављања организованог превоза деце и неће дозволити отпочињање превоза деце док не буду испуњени сви прописани услови. Такође, биће интензивиран надзор у седиштима превозника, како би се спречиле и санкционисале неправилности које су утврђене у претходном периоду.

У случају сазнања да школе као организатори ђачких екскурзија нису благовремено обавестиле Министарство унутрашњих послова о реализацији екскурзије, биће обавештено Министарство просвете, науке и технолошког развоја ради предузимања мера из њихове надлежности.