Данас исплата аконтације за реституцију

Данас исплата аконтације за реституцију

31/03/2022 Off By BERB

Министарствo финансијa Владе Републике Србије исплатиће данас аконтацију обештећења у новцу за 3.462 бивша власника, у износу од 4.556.054,48 евра, на основу правоснажних решења о утврђивању износа обештећења, које је претходно донела Агенција за реституцију.

 

Износ аконтације је 10 одсто од утврђеног износа обештећења, по свим законским основама бивших власника, а исплата се врши у динарској противвредности, по званичном средњем курсу Народне банке Србије.

Уколико је износ обештећења мањи од 1.000 евра, он ће бити исплаћен у целости, а укупно има 950 таквих решења.

У случају када уместо бившег власника право обештећења остварују законски наследници, износ аконтације дели се на законске наследнике сагласно њиховим утврђеним уделима.

Министарство финансија наглашава да је, без обзира на то да ли се ради о бившим власницима, њиховим законским наследницима или наследницима преминулих прималаца обештећења, ради исплате аконтације, за сваког примаоца аконтације, потребно доставити одређену документацију.

Ресорно министарство још једном упућује позив свима, који спадају у горе наведене категорије, а до сада нису доставили потребну документацију, да то учине у најкраћем року, како би им била исплаћена аконтација. Планирано је да се ове године исплати укупно 5.638.263,63 евра, а данас се исплаћује аконтација за оне који су до сада доставили потребну и валидну документацију.

Наредни круг исплате аконтације обвезницима чија решења постану правоснажна до 30. јуна ове године, биће исплаћен 31. марта следеће године.

Изменама и допунама Закона о изменама и допунама закона о враћању одузете имовине и обештећењу, које су усвојене у децембру 2020. године, прописано је да се обештећење у виду државних обвезница Републике Србије врши емитовањем обвезница, једном годишње за износ обештећења који утврђује Агенција за реституцију, на основу донетих решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна текуће године. На основу тих решења, исплате се врше 31. марта наредне године.