Upućivanje nove rotacije voda za zaštitu snaga u misiju UN u Libanu

Upućivanje nove rotacije voda za zaštitu snaga u misiju UN u Libanu

16/02/2022 Off By BERB

Foto: mod.gov.rs

 

Sa aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu upućen je vod za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku.

U  narednih šest meseci vod za zaštitu snaga će, u okviru italijanskog kontingenta, izvršavati zadatke obezbeđenja baze u sektoru „Zapad“. Oni će u Libanu preuzeti dužnost od prethodne, četrnaeste po redu, rotacije voda, koji je sa uspehom realizovao sve zadatke u skladu sa mandatom misije i dostojno reprezentovao Republiku Srbiju.

Vojska Srbije otpočela je učešće u ovoj mirovnoj operaciji 2010. godine. Osim voda za zaštitu snaga, Vojska Srbije u misiji angažuje i pešadijsku četu koja izvršava zadatke kao samostalna jedinica u sastavu španskog bataljona, kao i štabne oficire i elemente nacionalne podrške u sektoru „Istok“.