Народна скупштина усвојила измене сета изборних закона

Народна скупштина усвојила измене сета изборних закона

04/02/2022 Off By BERB

Фото: МДУЛС

 

Народна скупштина усвојила је вечерас предлоге закона о избору председника Републике, о избору народних посланика и о локалним изборима, којима су значајно унапређени услови за спровођење избора на републичком и локалном нивоу.

Измене сета изборних закона су резултат паралелних међустраначких дијалога о изборним условима, уз и без учешћа представника Европског парламента, имплементације препорука Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу  (ОЕБС/ОДИХР), као и јавне расправе у којој су учествовале организације цивилног друштва које се баве изборном материјом и лица из локалних самоуправа, а чији је значајан број примедби и предлога нашао своје место у предложеним изменама закона.

Изменама изборних закона успоставља се виши степен демократичности и транспарентности изборног процеса, а закони о избору председника Републике и о локалним изборима усаглашавају се са решењима из Закона о избору народних посланика.

Новине које доносe ова три изборна закона значајне су у погледу заштите права у изборним поступцима и лакшег кандидовања политичких странака националних мањина, као и у погледу организације и транспарентности рада органа за спровођење избора. Између осталог, олакшава се положај подносилаца изборних листа, посебно положај мањинских изборних листа, а решења која су до сада била део упутстава које је доносила Републичка изборна комисија, као примери добре праксе, постају законски правни стандарди.

Закон о избору председника Републике не доноси суштинске новине у овај изборни поступак, већ се усаглашава са Законом о избору народних посланика, док Закон о локалним изборима доноси више новина, међу којима су успостављање распона броја чланова изборне комисије у зависности од броја ЈЛС, нови рокови за доношење одлуке о расписивању избора у односу на истек мандата одборника актуелног сазива скупштине ЈЛС, утврђивање минималног потребног броја бирача који својим потписима подржавају изборну листу, нови рокови за конституисање скупштине, како би се избегла могућност опструкције и друго.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, који спада у делокруг рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, а којим се мењају коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених намештеника који обављају пратеће помоћно-техничке послове у државним органима, што ће обухватити преко 4.500 намештеника и омогућити унапређење њиховог материјалног положаја, али и допринети мотивацији запослених и квалитету рада, посебно у правосуђу.