Otvaranje Centra za negu u zajednici, 2. februara u Pirotu

Otvaranje Centra za negu u zajednici, 2. februara u Pirotu

01/02/2022 Off By BERB

Svečano otvaranje Centra za negu u zajednici u Pirotu u okviru projekta „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“ će biti oganizovano 2. februara 2022. godine u prostorijama Crvenog krsta Pirot, Jevrejska 2, sa početkom u 12:30.

 

Na svečanom otvaranju govoriće i, pored predstavnika lokalne samouprave, Crvenog krsta Srbije i predstavnika Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Otvaranje Centra je deo projekta koji Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom, a uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

Na svečanom otvaranju biće predstavljen prostor u kome će starijim osobama i neformalnim negovateljima biti dostupne različite aktivnosti.

Cilj Centra je da unapredi položaj starijih osoba u zajednici, kao i neformalnih negovatelja (pretežno članova porodice) koji će na ovaj način moći da organizuju vreme na kvalitetniji način. Poseban akcenat u svim aktivnostima planiranim u ovom projektu je na starijim osobama koje boluju od demencije, te na neformalnim negovateljima koji brinu o tim osobama.

Obučeni volonteri posećivaće starije osobe sa demencijom najmanje jednom nedeljno i pored psihosocijalne i praktične podrške imaće redovne kognitivne vežbe na tabletima koje je razvio Istraživački institut Joanneum iz Austrije. U ovom projektu koristi se tehnologijia i tableti u svrhu zdravlja i usporavanja toka bolesti.

Aktivnosti koje će pružati Centar obuhvataju: edukacije neformalnih negovatelja, edukacije starijih, radionice heklanja, slikanja i izrada ručnih radova za starije osobe, biblioteka i prostor sa računarima gde će starije osobe moći da uče i razvijaju lične informatičke veštine.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, procenjuje se da u Evropi trenutno od demencije pati trenutno oko 10 miliona ljudi u Evropi, dok se smatra da će se broj osoba sa demencijom udvostručiti do 2030. godine.

U Srbiji se procenjuje da oko 140 hiljada ljudi boluje od demencije.

Imajući u vidu da je ova grupa ljudi pod velikim rizikom od društvene marginalizacije, diskriminacije, zlostavljanja i neadekvatne nege,  usluge koje će biti realizovane u okviru projekta obuhvataju i kućne posete osobama sa demencijom ali i pružanje podrške kroz jednostavne aktivnosti i preventivne mere. Jedan element ove podrške su kognitivne vežbe za osobe sa dijagnostikovanom demencijom u cilju usporavanja toka bolesti.