„Културни предeо Бача” номинован за Унескову листу

„Културни предeо Бача” номинован за Унескову листу

28/01/2022 Off By BERB

Фото: kultura.gov.rs

 

Република Србија предала је данас номинациони досије „Културни предео Бача” за упис на Унескову листу светског културног и природног наслеђа Центру за светско наслеђе УНЕСКА у Паризу.

 

Предајом досијеа званично је започета порцедура номинације „Културног предела Бача”, што је од изузетног значаја за Републику Србију, посебно имајући у виду да први пут номинује нову категорију културног добра – културни предео, као и да наша земља није реализовала самосталну номинацију од 2007. године.

На овај начин „Културни предео Бача” биће препознат као први културни предео у Србији, али и региону, чија изузетна универзална вредност превазилази националне оквире и који ће добити посебан вид међународне заштите у оквиру Конвенције о заштити светске културне и природне баштине.

Културни предео Бача део је јужног ободног простора Панонске низије, природно омеђен пређашњим и садашњим током Дунава. На овом терасастом терену са обиљем вегетације, вода и природног тла, прати се континуитет насељавања из кога је проистекао и изразити културни диверзитет, о коме сведочи богатство очуваног материјалног и нематеријалног наслеђа. Живот различитих људских заједница на том простору траје непрекидно од раног неолита до данас, што је више од 8.000 година. У нашој ери овај предео је био и важно гранично подручје и раскрсница путева између цивилизација које су га културно, социјално и економски обликовале.

Србија је веома посвећена заштити културног наслеђа и упис сваког локалитета на Унескову листу за нашу земљу представља посебну част и признање.