MARKO ĐURIĆ: REŠENA TREĆINA PREDMETA

MARKO ĐURIĆ: REŠENA TREĆINA PREDMETA

04/06/2015 Off By

Djuric-Davenport


DIREKTOR Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je u protekle dve i po godine besplatna pravna pomoć pružena u 5.587 predmeta izbeglih i interno raseljenih lica, a da je do kraja završeno 1.856 predmeta.

Đurić je na okruglom stolu, povodom završetka projekta “Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć” rekao da ostaje otvoren 3.731 predmet zbog čega ostaje nada da će donatori uvideti značaj projekta besplatne pravne pomoći najvećim žrtvama nedovoljno efikasnog procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Prema rečima Đurića, u 90 odsto slučajeva korisnici projekta su interno raseljena lica sa Kosova i Metohije i predmeti se tiču nadoknade štete, povraćaj imovine, povraćaj nezakonito uzurpiranih nekretnina, privatizacija društvenih preduzeća u kojima srpski radnici nisu dobili nikakvu nadokandu.
Interno raseljena lica, rekao je Đurić, prijavila su oštećenja, potraživanja za 34.000 stambena objekta, ali opstrukcijama privremenih institucija u Prištini nije stvoren delotvoran sistem za kompenzaciju oštećenih.
Đurić je ocenio da iskustva iz Bosne i Hercegovine pokazuju da se uz dobru volju može doći do materijalne kompenzacije.
On je izrazio nadu da će stupanjem srpskih tužilaca i sudova dosadašnja praksa povraćaja nezakonito oduzete imovine biti preokrenut. Đurić je pozvao međunarodnu zajednicu da ne dozvoli da se, pred njenim očima, nesmetano odvija proces legalizacije uzurpirane imovine i da interno raseljena lica budu, kao lakšu opciju, stimulisani da ostaju u centralnoj Srbiji.
Proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, budući da se odvija paralelno sa procesom evrpskih integracija, treba da učini da većinski žitelji Kosova usvoje i evropske vrednosti multikulturalnosti, tolerancije i inkluzije.
Srbija će u tome biti saveznik međunarodne zajednice i privremenih institucija u Prištini, rekao je Đurić.
Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Majkl Davenport rekao je da je Unija iz IPA fondova uložila u ovaj projekat 2,3 mliona evra, a da je u četiri programa besplatne pravne pomoći za izbegla i interno raseljena lica od 2008. godine uložila više od šest miliona evra. Tokom ovog projekta rešeno je nešto više od 1.800 predmera, dok je od 2008. godine njihov broj 2.400 predmeta, rekao je Davenport. Pošto je ostalo više od 3.500 predmeta, rekao je Davenport,
EU će finansirati još jedan projekat besplatne pravne pomoći, koji će početi u drugoj polovini 2015. godine.
Unija je glavni partner Srbije od 2000. godine i uložila je 88 miliona evra u različite projekte pomoći izbeglim i interno raseljenim licima i sagradila je više od 1.500 kuća i stambenih jedinica. Pomažemo i u zatvarnju preostalih 11
kolektivnih centara, naglasio je Davenport.
Svako lice kojem pomognemo, za nas je jedan korak u normalizaciji odnosa. EU podržava proces koji se vodi u Briselu, ali pomažemo i na terenu pomažući najugroženijim grupama, rekao je Davenport. Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić ocenio je da, ako se uporedi održivost povratka na Kosovo i sredstva koje su opredelili donatori i međunarodna zajednica, to predstavlja najskuplji i najneuspešniji proces povratka na svetu. Pre 16 godina u samo mesec dana sa Kosova u centralnu Srbiju je došlo 210.000 ljudi, rekao je Cucić.
Srbija je dala sve od sebe da normalizuje odnose sa Prištinom i ljudi ovde u Kancelariji se trude da se što pre osnuje Zajednica srpskih opština koja bi štitila interese srpskog naroda, rekao je Cucić. Cucić je istakao i da danas kada Priština potpisuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mora se jasno definisati šta znači stabilizacija u slučaju poštovanja prava. Komesarijat je zahvalan svojim partnerima i donatorima, kao što su EU, OEBS, UNHCR, rekao je Cucić. <


DOGAĐAJI