Nova automatska merna stanica u Radincu počela sa radom

Nova automatska merna stanica u Radincu počela sa radom

18/12/2021 Off By BERB

Direktor za tehničke poslove železare HBIS Serbia Zhao Kaixing i direktor Agencije za zaštitu životne sredine,
dr Srđan Lalić potpisali su juče Ugovor o donaciji kojim je Agenciji predata automatska stanica za merenje
kvaliteta vazduha, postavljena u naselju Radinac u neposrednoj blizini železare.

 

„Svaka fabrika koja ima proizvodnju u kontinuitetu, utiče u nekoj meri na životnu sredinu i konstantan
monitoring je ključan za praćenje stanja kvaliteta životne sredine. Kako monitoring koji u okruženju imamo
nije bio automatski, on nije zadovoljavao naše standarde. Zbog toga je kompanija HBIS Serbia, koja brine o
zdravlju svojih zaposlenih i građana lokalne zajednice, odlučila još početkom juna, da Agenciji za zaštitu
životne sredine donira automatsku mernu stanicu, čija je vrednost 12 miliona dinara. Agencija je donela
odluku o lokaciji i od danas, nakon završenih testiranja, podaci o kvalitetu vazduha su dostupni online u
realnom vremenu“, rekao je Zhao Kaixing.

Nova stanica sadrži analizatore za praćenje koncentracija sumpor-dioksida, azot-dioksida, ozona, ugljen-
monoksida i suspendovanih čestica (PM10/PM2.5). Na stanici će se pratiti i meteorološki podaci, a ostaće
takođe i manuelna merenja suspendovanih čestica kako bi se i dalje analizirala prisutnost teških metala u
njima.

„HBIS SERBIA postavljanjem automatske merne stanice predstavlja pozitivan primer drugim kompanijama
koje u okviru svoje delatnosti imaju tešku industriju. Na ovaj način biće u mogućnosti da prevashodno sebe
kontrolišu, ali i transparentno prikažu kvalitet vazduha okoline fabričkog kompleksa. Njenim puštanjem u
rad dobićemo bolju i kvalitetniju sliku o stanju vazduha u Smederevu. Ona po specifikaciji odgovara svemu
što smo tražili, tako da ćemo moći da pratimo satne vrednosti traženih parametara. Sa ovom stanicom
Agencija vrši monitoring vazduha na 39 mesta u Srbiji“, zaključio je Srđan Lalić.