Sajam energetike, Sajam ekologije i 112 Expo na Beogradskom sajmu od 23 -25. novembra

Sajam energetike, Sajam ekologije i 112 Expo na Beogradskom sajmu od 23 -25. novembra

19/11/2021 Off By BERB

Foto: Beogradski sajam

 

16.       MEĐUNARODNI SAJAM ENERGETIKE (23-25. novembar 2021, hala 2)

www.sajamenergetike.rs, [email protected]

 

17.       MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA – ECOFAIR (23-25. novembar 2021, hala 2)

www.sajamekologije.rs, [email protected]

 

42. MEĐUNARODNI SAJAM PREVENCIJE I REGOVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – 112 EXPO

(23-25. novembar 2021, hala 2)

www.112-expo.rs, 1[email protected]

 

Pandemija koronavirusa katastrofalno je uticala na kontinuitet sajamske delatnosti, posebno na sajmove sa dugom i bogatom tradicijom. I pored velikih epidemioloških ograničenja, Beogradski sajam svim silama nastoji i uspeva da održi sajamsku delatnost u meri u kojoj to dozvoljava karakter samih sajamskih manifestacija, ali i mogućnosti, interes i volja i izlagača i posetilaca. Ovaj koktel reprezentativnih sajamskih manifestacija, treba da i u takvim okolnostima ukaže na suštinsku povezanost energetske, ekološke i zaštitne osnove opstanka celokupne ljudske civilizacije. Istovremeno, treba da budu jedinstvena i sinergična logistička platforma za odgovore na neka od najvažnijih pitanja današnjice – energije, energetske efikasnosti, životne sredine, rizika, problematike vanrednih situacija i zaštite na radu.

 

ENERGETIKA 2021. Od nastanka do danas, Međunarodni sajam energetike je respektabilna sajamska manifestacija sa UFI licencom, najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva, regionalni integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u regionu i ovom delu Evrope uopšte.

 

Programsku okosnicu sajma čine proizvodnja i eksploatacija, obogaćivanje, distribucija, transport, skladištenje ili neposredno korišćenje i postojećih i potencijalnih prirodnih resursa i izvora energije, ali i naučno-istraživački rad, pametne tehnologije, ušteda energije, energetska efikasnost, obrazovna podrška i sve druge oblasti koje su deo energetskog temelja i pokretač celokupnog privrednog i javnog života zemlje i regiona.

 

U kontekstu aktuelnih kapitalnih projekata u sektoru gasne infrastrukture, te revitalizacije i restrukturiranja kapaciteta u sektorima fosilnih goriva, ova reprezentativna specijalizovana sajamska manifestacija posebno akcentuje obnovljive izvore energije i unapređenje energetske efikasnosti.

 

I ovogodišnji izlagački i konferencijski program potenciraće teme kao što su obnovljivi izvori energije (tržište električne energije, pametne mreže), investicije u energetici, problematika potencijala biomasa, energetska efikasnost itd. Značajna uloga u međunarodnom energetskom kontekstu i naglašen poslovni karakter ovog sajma govore i o tržišnom karakteru manifestacije. Naglašava se prilika da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije, lokalna samouprava i svi drugi relevantni pa i oni najbitniji činioci.

 

U izlagačkom programu učestvuju brojne kompanije i institucije koje pokrivaju širok spektar energetskih sektora i delatnosti, od kapitalnih poput Srbijagasa – Novi Sad, koji promoviše svoje aktuelne projekte, preko proizvodnih kao što su Sitel – Mikroelektronika, Enel – Jugotrade, EWG i Meter and Control, specijalizovanih u proizvodnji pametnih brojila za domaćinstva i industriju, i u oblasti softvera za daljinsko upravljanje potrošnjom električne energije; ili Bes Heat Pump iz Sente, koja predstavlja proizvodnju i razvoj toplotnih pumpi robne marke Bes, održivu eksploataciju obnovljivog izvora energije i industrijsku automatizaciju pomoću računskih sistema komande; ili Kness Group iz Ukrajine, sa svojim solarnim energetskim projektima; pa do već svetski priznataog H Bridges udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta, koji promoviše nagrađene projekte svojih studenata iz oblasti energetske efikasnosti…

 

Pokrovitelj Sajma energetike je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije.

 

ECOFAIR 2021. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair je i u uslovima pandemije mesto regionalnog godišnjeg okupljanja različitih činilaca iz sistema zaštite životne sredine – institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća, generatora otpada i stručne javnosti.

 

EcoFair je posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na “cirkularnoj” i “zelenoj” ekonomiji”, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja.

 

Tematski okvir sajamske agende potcrtava ekološki prihvatljivo ponašanje kao način života. U najavi su akcenti na finansiranju i upravljanju projektima u sektoru zaštite prirodne sredine, investicionim projektima i upravljanju otpadom, prečišćavanju i upravljanju otpadnim vodama u Srbiji, industrijskoj bezbednosti. Poseban segment čine dometi domaćeg zakonodavstva (sa kapitalnim finansijskim efektima), jer se čak 30 odsto normativnog dela pregovaračkog procesa u hodu približavanja Evropskoj uniji odnosi na ekološku problematiku.

 

I ovaj sajam pokriva čitav spektar delatnosti izlagača i interesovanja posetilaca, poput promocije programa ozelenjavanja Srbijašuma; uređaja za zaprašivanje komaraca, električnih usisivača za sakupljanje lišća, malih vozila za odnošenje smeća Gradske čistoće; komunalnog asortimana najnovije generacije Plastik Gogića iz Inđije ili električnih bicikala i rikši firme E-prime, koje će na stazi u hali čak moći i da se probaju i sl.

 

Pokrovitelj Sajma ekologije je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

 

112 EXPO, međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu, predstavlja prezentaciju svih društvenih i privrednih potencijala namenjenih suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim vanrednim događajima i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Njegova osnovna misija su procena i upravljanje rizicima.

 

Programsku i izlagačku okosnicu sajma čini promocija visokih tehnologija, a odnosi se pre svega na veliki izbor opreme i sredstava iz oblasti prevencije i zaštite ljudi i imovine od prirodnih katastrofa i nepogoda i ljudskog nemara, te bezbednosti i zdravlja na radu i hitnog medicinskog zbrinjavanja. Radi se, između ostalog, o specijalnim vatrogasno- spasilačkim vozilima i spravama za detekciju i gašenje požara i spasavanje, aparatima i opremi za reagovanje u vanrednim situacijama, merenje i detekciju u slučaju tehničko-tehnoloških akcidenata, opremi za spasavanje, bezbednosti radnog mesta i proizvoda. Posebno mesto izlagači poklanjaju sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu.

 

Prateći program po pravilu obiluje pokaznim vežbama i demonstracijama zaštite od prirodnih katastrofa i posledica ljudskog nemara, analizama zakonskih rešenja u ovoj oblasti, temama u vezi sa inspekcijskim nadzorom, sertifikacijom opreme za zaštitu, dobrovoljnim vatrogastvom, zbrinjavanjem u vanrednim situacijama i sl.

 

Kao primeri izlagačke agende na sajmu 112 Expo mogu da posluže Horoszcoop iz Sente, ovlašćeni zastupnik i serviser za Magirus vatrogasna vozila i lestve, Pioneer pumpe visokog učinka i Heros vatrogasna vozila; Vatrosprem proizvodnja Beograd, specijalizovano preduzeće za proizvodnju vatrogasnih vozila, protivpožarnih aparata, komunalnih vozila i dr.; Albo iz Zemuna, koji predstavlja ličnu zaštitnu opremu, pružanje stručne pomoći pri izboru opreme i kompletne postprodajne usluge, ili Ringtel, Beograd, koji se bavi telekomunikacijama i uslugama za vatrogasce, IP telefonijom i uslugama za call centre…

 

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

***

Sajmovi će svečano biti otvoreni u utorak, 23. novembra, u hali 2, u 11 časova.

Radno vreme sajmova je od 10 do 17 časova.

Ulaz za posetioce je besplatan. Parking u krugu sajma plaća se 150 dinara po satu.

Izlagači i posetioci su dužni da se pridržavaju aktuelnih epidemioloških mera.