Србија посвећена стварању услова за потпуну реинтеграцију повратника

Србија посвећена стварању услова за потпуну реинтеграцију повратника

16/11/2021 Off By BERB

Фото: Ђорђе Крстић

 

Република Србија посвећена је стварању услова за потпуну реинтеграцију повратника и за њихов квалитетнији и сигурнији живот, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић на онлајн конференцији „RE-Integrate – Ка одрживом повратку и реинтеграцији“.

 

 

 

„За Републику Србију успешност и одрживост повратка не значи само корак напред на путу прикључења породици европских земаља, већ је и израз трајне стратешке опредељености за креирање одрживих и делотворних решења подршке за повратнике“, нагласила је Кисић Тепавчевић.

Министарка Кисић Тепавчевић је навела да су сложеност миграционих токова и фактори који мотивишу лица да мигрирају, а који могу бити субјективне или објективне природе, условили да питања одрживог повратка и реинтеграције повратника буду стално актуелна. Како је додала, неповољна образовна структура повратника, слабо познавање матерњег језика, недостатак личних докумената, што је предуслов за пријаву на евиденцију незапослених, као и намера за што скорији повратак у неку од држава чланица ЕУ, су чињенице које у значајној мери отежавају процес креирања и утичу на резултате доступних мера економског оснаживања повратника.

Проф. др Кисић Тепавчевић је рекла да су најчешћи проблеми са којима се држављани Републике Србије, повратници по Споразуму о реадмисији, суочавају недостатак личних докумената, нерешени социјални, стамбени и економски проблеми, социјална изолација услед недостатка или губитка контаката, слаба информисаност о потенцијалним програмима подршке. Према подацима из Миграционог профила, током 2020. године примљено је 1.570 захтева за реадмисију, дата је сагласност за 1.191 захтев, а повратак је остварило 1.008 држављана Републике Србије.

Кисић Тепавчевић је указала да систем социјалне заштите има важну улогу у заштити повратника и да повратници имају могућност да остваре различита права социјалне заштите.

Проф. др Кисић Тепавчевић је навела и да Министарство дубоко цени досадашњу сарадњу, спремност и посвећеност ГИЗ-а, који је организовао данашњу конференцију, да препозна важност и пружи подршку у спровођењу мера, активности које су у функцији изградње Републике Србије као просперитетног и кохезивног друштва које пружа једнаке могућности и шансе за све.

Мартин Мауте Кетер из Савезног министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке рекао је да миграције, ако су сигурне, уређене и регуларне, могу да допринесу одрживом развоју и донесу користи не само мигрантима, већ и земљама порекла и одредишта, али да миграције увек треба да представљају избор, а не нужност. Зато Немачка, како је навео Кетер, улаже у нове могућности у Србији, у жељи да подржи партнере у Србији у успостављању окружења које младима омогућава да имају перспективу у својој земљи.