Тренд раста малих и средњих предузећа и у 2020. години

Тренд раста малих и средњих предузећа и у 2020. години

04/10/2021 Off By BERB

Мала и средња предузећа задржала су тренд раста и у 2020. години, те бележе већи број предузећа, запосленост и БДП, показала је анализа Министарства привреде.

 

 

Поред тога, средња и мала предузећа у години корона вируса успела су да остваре и раст извоза.

Анализа пословања малих и средњих предузећа и предузетника у 2020. години показала је да је продуктивност пословања у години корона вируса била већа за 2,1%, него лане, просечна вредност БДВ по запосленом у МСПП сектору повећана је са 1,79 мил. динара на 1,83 мил. динара.

Број МСПП субјеката је порастао за 3 одсто, чему је највише допринело повећање броја предузетника за 3,5 одсто. Група микро предузећа увећана је за 1 одсто,  средњих предузећа за 2,6 одсто, док су мала предузећа имали највећу стопу раста броја предузећа од 5,6 одсто.

У години корона вируса вредност извоза МСПП сектора повећана је за 2,7 одсто, а највише повећање забележено је код средњих предузећа (3,6%).

Позитивну разлику у међугодишњем периоду остварила су и мала предузећа (извоз већи за 8,8 млрд дин. или за 4,3%).