SEDNICA VLADE SRBIJE

SEDNICA VLADE SRBIJE

14/05/2015 Off By

 

vlada145USVOJENA STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA 2015. I 2016. GODINU
Press služba Vlade

 

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju istraga finansijskog kriminala za 2015. i 2016. godinu čiji je cilj da se postigne efikasno i kvalitetno sprovođenje istraga, omogući strateško planiranje i upravljanje reformama sistema nadležnih za sprovođenje istraga finansijskog kriminala.
Očekuje se da se primenom ove strategije značajno unapredi borba protiv sistemske korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma. Predviđeno je unapređenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti i uvođenje finansijske forenzike, kao i obuka specijalizovanih timova za sprovođenje efikasnih istraga.
Strategijom je predviđeno da nadležni javni tužilac formira poseban tim u slučaju složenih istraga.
Vlada je donela Odluku o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost, na čijem čelu je ministar privrede Željko Sertić. Savet će koordinirati aktivnosti ministarstava i drugih organizacija na unapređenju preduzetništva i razvoju malih i srednjih preduzeća.<


POLITIKA

115ODBOR ZA KULTURU I INFORMISANJE: JAČANJE SAVETA ZA ŠTAMPU

NA SEDNICI SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE O RADU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA, TASOVAC JE, NA PITANJE

 

 

vucic-o-kosovu070515KONFERENCIJA ZA MEDIJE ALEKSANDRA VUČIĆA I JOHANESA HANA

KOMESAR ZA EVROPSKU POLITIKU SUSEDSTVA I PREGOVORE O PROŠIRENJU JOHANES HAN IZJAVIO JE VEČERAS DA ĆE NA POČETKU

 

dan srpske diplomatijrSEDNICA VLADE: 29.MAJ DAN SRPSKE DIPLOMATIJE

VLADA JE USVOJILA I PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE MAKEDONIJE

 

tasovac-druIVAN TASOVAC ČESTITA MEDIJSKIM POSLENICIMA 3. MAJ

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA I VLADA SRBIJE ČVRSTVO PODRŽAVAJU PRINCIPE I STANDARDE SLOBODE MEDIJA I IZRAŽAVANJA, KOJE SU