Удруживање Београдске и Атинске берзе допринеће развоју тржишта капитала

Удруживање Београдске и Атинске берзе допринеће развоју тржишта капитала

11/08/2021 Off By BERB

Фото: Танјуг

 

Министар финансија Синиша Мали рекао је данас да ће удруживање Београдске берзе (BELEX) и Атинске берзе (ATHEX) омогућити увођење нових финансијских инструмената у Републици Србији, као и приступ великим међународним инвеститорима Београдској берзи.

 

„Ово стратешко партнерство омогућиће даљи развој Београдске берзе, а инвеститори, како страни, тако и домаћи, ће јој лакше приступати.  Посебно радује што ће ово партнерство омогућити видљивост и приступ Београдској берзи великим међународним инвестиционим банкама, попут Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Merrill Lynch и њиховим клијентима. Такође, оно што је веома важно јесте да ће бити побољшани технички и технолошки капацитети Београдске берзе“, рекао је министар Мали.

 

Према његовим речима, удруживање две берзе је за Републику Србију веома битно, с обзиром на то да је у току израда стратегије развоја тржишта капитала. Један од кључних циљева развоја тржишта капитала у Републици Србији јесте убрзани раст БДП-а Србије, јачање домаће привреде и подизање животног стандарда грађана, кроз омогућавање нових инвестиционих могућности како за домаће, тако и за стране компаније, појединце и институционалне инвеститоре.

 

„Ово је само наставак успешног унапређивања финансијског система, као и јачање међународног поверења у економију Републике Србије, што је препознато од стране међународних финансијских и пословних кругова. Наставићемо блиско да сарађујемо са Београдском берзом, а са новим партнерима створиће се ефикасније и приступачније тржиште капитала у Републици Србији, које има све основе за убрзани раст“, рекао је Синиша Мали.

 

Сарадња Београдске и Атинске берзе се базира на два принципа: заједничком уверењу да би респективна тржишта требало да имају кључну улогу у обезбеђивању одрживог економског раста локалних економија и заједничкој визији да само удруженим снагама регионална тржишта могу ефикасно да решавају проблеме и боље сервисирају потребе издавалаца који долазе из ЕУ и из међународног окружења.

 

У том контексту, Атинска берза је спровела све неопходне радње и добила сагласност Комисије за хартије од вредности Републике Србије за стицање 10,24 одсто укупног броја акција Београдске берзе.

 

Истовремено, Београдска берза, као организатор тржишта, донела је одлуку о унапређењу своје трговачке платформе и преносу трговачких активности на платформу Атинске берзе, унапређујући на тај начин ликвидност и распон услуга заједничке трговачке платформе. Сви учесници на тржишту ће имати могућност остваривања користи од проширивања и продубљивања оба тржишта капитала и унакрсног трговања.

 

У наредној фази, Београдска и Атинска берза ће блиско сарађивати са Министарством финансија у правцу даље стратегијског развоја српског тржишта капитала, а кроз увођење нових производа и услуга који ће обезбеђивати подршку протоку капитала од инвеститора, домаћих и међународних, ка издаваоцима листираним на Београдској берзи.

 

Београдска берза је једини организатор тржишта хартија од вредности у Србији. Обезбеђује ефикасан и транспарентан механизам листирања за компаније, а брокерским кућама и инвеститорима нуди платформу за трговање хартијама од вредности. Поред тога, BELEX нуди услуге које укључују дисеминацију тржишних података, развој и креирање индекса и едукативне тренинге.

 

Атинска берза континуирано учествује у финансијском и пословном развоју тржишта капитала. ATHEX група је, такође, део ССЕ иницијативе и ради на изградњи капацитета када су у питању проблеми одрживости и промоција дугорочно одрживог инвестирања на тржишту капитала.