Увођење система електронског фактурисања део структурних реформи

Увођење система електронског фактурисања део структурних реформи

09/07/2021 Off By BERB

Фото: srbija.gov.rs

 

Влада Србије усвојила је на данашњој седници три уредбе из области које су проистекле из Закона о електронском фактурисању, чијом ће применом грађани и привреда имати вишеструку корист употребом е-фактуре. На седници су усвојене: Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама, Уредба о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику и Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника.

 

Увођење система електронског фактурисања је део структурних реформи које ће допринети побољшању пословног амбијента и то увођењем новог модела фискализације и преласком на електронско фактурисање. Предвиђено је фазно вођење обавезе издавања и примања електронских фактура, почев од 1. јануара 2022. године, од када ће субјекти јавног сектора морати да примају и чувају електронске фактуре и да их издају другим субјектима јавног сектора. Електронско фактурисање је уједно и најбоље решење и пример добре праксе у земљама Европске уније.

 

Коришћење система електронских фактура биће бесплатно и обезбедиће већу правну сигурност у областима њиховог достављања, примања и чувања, а истовремено допринети убрзању процеса рада и пословања. Такође, е-фактуре ће омогућити уштеду у времену потребном за рад са фактурама, с обзиром на то да нестаје потреба за издавањем, примањем и њиховим чувањем у папирном облику, док ће уштеда у времену бити остварена тиме што претрага електронских фактура захтева мање времена од претраживања папирних архива.

 

Влада је усвојила Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021–2025. године. Програм, као стратешки документ, предвиђа унапређење функционисања локалне самоуправе кроз децентрализацију послова државне управе и јачање капацитета градова и општина за ефикасно спровођење јавних послова и процедура, успостављање међуопштинске сарадње и примену принципа добре управе.

 

Програм ће бити реализован кроз неколико поглавља који се односе на визију и општи циљ реформе система локалне самоуправе, њен кључни међународни, уставни и законски контекст, као и конкретан опис постојећег стања када су у питању кључне теме које се тичу локалних самоуправа.