Банка Поштанска штедионица припаја mts banku

Банка Поштанска штедионица припаја mts banku

30/06/2021 Off By BERB

Банка Поштанска штедионица и mts banka од сутра послују као једна банка, пошто ће Банка Поштанска штедионица припојити ту банку.

 

Трансакција припајања обављена је уз сагласност Народне банке Србије с обзиром на то да је оцењено да су испуњени сви прописани услови, односно да је ово припајање економски оправдано и да ће имати позитиван утицај на стање на финансијском тржишту у Србији.

Регистрација ове статусне промене код Агенције за привредне регистре извршена је данас, чиме Банка Поштанска штедионица постаје правни следбеник свих права и обавеза mts bankе, која је обрисана из регистра привредних друштава код ове агенције.

Циљ спровођења статусне промене припајања јесте обједињавање послова предметних банака ради рационализације пословања и синхронизације пословних активности, као и постизања ефикаснијег процеса рада. Како је Република Србија директни и индиректни оснивач са 100% учешћа у обе банке, реализацијом припајања Република Србија ће остварити директан утицај у облику ефикасније контроле над капиталом банака. Припајање ће имати и позитивне ефекте у виду повећања броја клијената путем понуде производа и услуга обе банке кроз обједињену мрежу која ће покривати Републику Србију, као и развоја и примене информационих технологија неопходних за развој нових производа и услуга. Такође, досадашњим клијентима обе банке биће на располагању сви производи и услуге, које су до сада нудиле обе банке.

Након припајања, Банка Поштанска штедионица ће повећати своје тржишно учешће у пружању банкарских услуга у Републици Србији, што ће позитивно утицати на стабилност и даље унапређење пословања ове банке.