SKUPŠTINA SRBIJE: ZAKONOM PROTIV SPOROSTI SUDOVA

SKUPŠTINA SRBIJE: ZAKONOM PROTIV SPOROSTI SUDOVA

05/05/2015 Off By
skupština55
BORISLAV STEFANOVIĆ PODNEO JE PREDLOG ZAKONA O SLOBODI OD STRAHA, ALI JE I TO ODBIJENO. UZALUD JE UBEĐIVAO POSLANIKE DA JE OVAJ ZAKON TREBALO DA SE USVOJI JOŠ 1946 GODINE I DA GA JE PREDLOŽIO POSLEDNJI OSTATAK POSLEDNJE OPOZICIJE U TITOVOJ JUGOSLAVIJI. OVAJ ZAKON BI TREBALO DA REGULIŠE ŠTA SE DEŠAVA U OKVIRU PRAVNE DRŽAVE U SLUČAJU DA NEKO ZLOUPOTREBLJAVA SVOJU MOĆ

Ranka Čičak

ČETIRI predloga za dopunu dnevnog reda odbili su opoziciji poslanici većine u Skupštini Srbije. Prvi je bio predlog Vladimira Pavićevića o dopuni Zakona o visokom obrazovanju principom akademske čestitosti. On se požali da mu je ministar Verbić rekao kako je insistiranje na akademskoj čestitosti prodavanje iluzije i pozvao poslanike da svi zajedno poruče i mninistru orazovanja i Vladi kako je čestitost potrebna i ne treba falsifikovati diplome i naučne radove.
Drugi odbijen je predlog Aleksandre Jerkov, koja traži da se Krivični zakon u delima koja ne zastarevaju, dopuni o trgovinom decom. Tako bi se gonili oni koji su učestvovali pre više godina u prodavanju beba:
– Evropski sud za ljudska prava je u martu 2013 godine presudio u korist Zorice Jovanović, koja je tužla Srbiju i preporučio da se kod nas usvoji potrebno zakonodavstvo, kako se krađe dece ne bi ponavljale. Rok za izvršenje preporuke istekao je lane. Udruženja roditelja za to okrivljuju Nebojšu Stefanovića, tvrdeći da je još dok je bio predsednik Skupštine opstruirao ovaj posao.
Borislav Stefanović podneo je Predlog zakona o slobodi od straha, ali je i to odbijeno. Uzalud je ubeđivao poslanike da je ovaj zakon trebalo da se usvoji još 1946 godine i da ga je predložio poslednji ostatak poslednje opozicije u Titovoj Jugoslaviji. Ovaj zakon bi trebalo da reguliše šta se dešava u okviru pravne države u slučaju da neko zloupotrebljava svoju moć.
Četvrti odbijen je predlog Gordane Čomić da se formira Anketni odbor za ispitivanje okolnosti u kojima se dogodila tragedija vojnog helikoptera.
Zatim su poslanici u jedinstvenom pretresu dali pozitivne ocene predlozima zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o dopuni Zakona o sudijama, zakonu o promeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i potvrdili sporazum Srbije i Rusije o zaštiti tajnih podataka.
Obrazlažući ove zakone, ministar pravde, Nikola Selakoviić izneo je tužne podatke o sporosti naših sudova. Samo prošle godine zatečeno je 713.521 predmeta koji čekaju na presudu od 5 do 10 godina, a 239.944 nerešenih predmeta starije je od 10 godina. Zbog toga novi Zakon propisuje da stranka koja nije podnela žalbu stiče pravo na zadovoljenje kada istekne rok za žalbu tužioca. Visina novčanog obeštećenja kreće se od 300 do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. <


SRBIJA

 

55đorđeSKUPŠTINA SRBIJE: POSLANIČKA PITANJA

Ranka Čičak OHLADITI TERMIN ALBANSKI TERORIZAM POSLANIK Šaip Kamberi tražo je danas da se smanje tenzije među narodima

 

 

vucic kolubraVUČIĆ: KOSOVO JE UVEK TEMA SA EU

“NEMAČKA IMA PRIMEDBE NA POSTIZANJE DOGOVORA SA PRIŠTINOM OKO ENERGETIKE A MI TU IMAMO SVOJE USLOVE NA KOJIMA

 

 

pitanjaOPOZICIJA U SKUPŠTINSKOM HOLU POSTAVLJALA POSLANIČKA PITANJA

ZORAN ŽIVKOVIĆ: PO ČLANU 120 USTAVA SRBIJE, GLAVNI KOMANDANT VOJSKE JE PREDSEDNIK REPUBLIKE. ALI, NAŠ PREDSEDNIK TO RADI

 

 

skupštinaSKUPŠTINA SRBIJE: USVOJENI ZAKONI O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

VLADIMIR PAVIČEVIĆ OPTUŽIO JE VULINA DA NIJE ČUO RANIJU DISKUSIJU OPOZICIJE, KOJA JE PREDLOŽILA POTPUNO UKIDANJE UPRAVNIH ODBORA