Усвојена Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима у власништву РС

Усвојена Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима у власништву РС

07/04/2021 Off By BERB

Влада Србије усвојила је Стратегију државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године.

 

Стратегијом је предвиђено успостављање централизованог система управљања привредним субјектима, а утврђено је да Министарство привреде обавља централизовану власничку функцију, осим у случајевима када то захтевају обавезе преузете међународним актима.

Сходно томе, Министарство ће развити и успоставити власничку политику која ће дефинисати оправдање и сврху државног власништва, циљеве државног власништва, улогу државе у корпоративном управљању друштава у којем је држава члан, као и начин на који ће држава имплементирати своју власничку политику.

Циљ Стратегије, која је први пут усвојена у Србији, је да се одрживим и ефикасним управљањем привредним субјектима спроведе њихова реформа, повећа корист од државног власништва за државу и грађане и заштите општи интереси државе.

Дефинисани циљ постићи ће се кроз развој јединственог оквира власништва и управљања над свим привредним субјектима у власништву Републике Србије и омогући ће се централизација одговорности и надлежности државе у погледу власништва, као и успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у њима.

Стратегија је израђена уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), а представља јединствени акт који пружа стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима, циљевима финансијских и јавних политика, као и принципима корпоративног управљања и праксама надзора над привредним субјектима у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.