Дигитална платформa за циркуларну економију (CE HUB) ПКС

Дигитална платформa за циркуларну економију (CE HUB) ПКС

26/03/2021 Off By BERB

Дигитална платформa за циркуларну економију (CE HUB) Привредне коморе Србије почела је са радом 23. марта 2021. године.

 

Дигитална платформа за циркуларну економију представља кровни центар за циркуларну економију у којем се одвија информисање привреде о могућностима унапређења знања и праксе, потенцијалима циркуларне економије, актуелностима из Европске уније на тему циркуларне економије, потенцијалним грантовима и финансијској подршци, као и моделима пословања циркуларне економије и уштедама које сe могу остварити преласком на овај начин пословања. Интерактивни део платформе намењен је повезивању привредника из различитих сектора, представљању примера добре праксе, идеја и пројеката, као и успостављања будуће сарадње и нових инвестиција са националним, регионалним и међународним партнерима.

Циљ платформе је да привредна друштва, која препознају интерес пословања кроз модел циркуларне економије, постану чланови Алијансе за зелену транзицију Србије, и Влади Републике Србије представе своје виђење потенцијалних решења за унапређење правног оквира и инвестиционе предвидљивости за одрживо пословање у Републици Србији, у складу са европским Зеленим договором и Агендом за Западни Балкан.

Позивамо вас да посетите Платформу и будете активни у њеној надоградњи и даљем раду.

 

Фото: circulareconomy-serbia.com