Наставак пријема редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину

Наставак пријема редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину

05/03/2021 Off By BERB

Агенција за привредне регистре је од данас, 5. марта 2021. године,  омогућила пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину, чији је рок за достављање 30. јун, као и консолидованих годишњих финансијских извештаја, чији рок достављања истиче 2. августа 2021. године.

 

Преко посебног информационог система за састављање и достављање финансијских извештаја, примљено је 272.210 извештаја за 2020. годину, за 6.033 извештаја више у односу на 2019. годину. Око 70 одсто статистичких извештаја поднето је заједно са редовним годишњим финансијским извештајима, 20 одсто су само статистички извештаји, а 10 одсто чине изјаве о неактивности.

 

Уз изузетан труд и залагање обвезника, повремено и уз изузетно велики притисак на систем Агенције, велики број правних лица и предузетника већ је извршио законску обавезу и доставило своје финансијске извештаје за 2020. годину у електронској форми потписане квалификованим потписом законског заступника.

 

До данас, Агенција је обрадила 233.812 извештаја за статистичке потребе, а подаци из тих извештаја уписани су у базу података за статистичке потребе државе.

 

Истовремено, на сајту Агенције за привредне регистре већ је јавно објављено и 85.990 редовних годишњих финансијских извештаја, као и изјава о неактивности, које су доставила правна лица која нису имала пословних догађаја у 2020. години, нити су у пословним књигама за ту годину имала податке о имовини и обавезама.

 

На интернет страници www.apr.gov.rs, у Регистру финансијских извештаја, на страници еДостављање финансијских извештаја за 2020. годину, објављене су све важне информације у вези са овим поступком. Са те странице се, преко Система за централизовано пријављивање корисника, приступа посебном информационом систему, односно апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја.