Izvodi i potvrde APR o stvarnim vlasnicima

Izvodi i potvrde APR o stvarnim vlasnicima

01/02/2021 Off By BERB

Agencija za privredne registre Republike Srbije saopštila je danas da je u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika trenutno upisano približno 140.000 obveznika, odnosno 85 odsto registrovanih subjekata, koji imaju zakonsku obavezu da elektronski evidentiraju podatke o svojim stvarnim vlasnicima.

Radi obezbeđivanja transparentnih podataka o stvarnim vlasnicima i olakšavanja poslovanja privrednim subjektima, APR je omogućila izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u formi elektronskog dokumenta ili u papirnoj formi.

Izvod sadrži podatke o trenutnoj vlasničkoj strukturi registrovanog subjekta, a potvrda sadrži istorijske podatke o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, ili podatke o fizičkom licu, da li je upisano ili je bilo upisano u evidenciji kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Direktor APR-a Milan Lučić naveo je da je Agencija omogućila korisnicima ove usluge izbor načina naručivanja, plaćanja i izdavanja dokumenta iz evidencije.

On je objasnio da to zavisi od potreba samog privrednog subjekta i zahteva nadležnog organa i drugih privrednih subjekata (banke), s kojima subjekt ulazi u poslovni odnos, zbog kojeg su podaci o vlasništvu i potrebni.

Lučić je istakao da je Agencija posvećena digitalizaciji svojih usluga i servisa, jer je to najefikasniji način sprovođenja administrativnih procedura, koji olakšava poslovanje i smanjuje troškove.

Elektronski zahtev za izdavanje izvoda i potvrde podnosi se preko portala APR, odnosno sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, kojem se pristupa preko sledećih stranica: Centralna evidencija stvarnih vlasnika- Izvodi i potvrde  ili Usluge- eIzvodi i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Popunjeni obrazac zahteva za izdavanje izvoda i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika može se predati i lično na šalteru APR-a, ili poslati poštom, dodaje se u saopštenju.