Joksimović: Proaktivan pristup Srbije za novu metodologiju

Joksimović: Proaktivan pristup Srbije za novu metodologiju

26/01/2021 Off By BERB

Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa šefom Delegacije EU u Beogradu Semom Fabricijem o pristupnim pregovorima Srbije, vakcinaciji i o drugim aktuelnim političkim i društveno-ekonomskim pitanjima od značaja sa našu zemlju.

Joksimović je izrazila očekivanje da će nova metodologija pregovora, koju je Evropska komisija predložila, a Srbija prihvatila, početi da se primenjuje kako bi, shodno nameri EK, ubrzala pregovore o pristupanju EU, učinila ih efikasnijim, predvidljivijim i verodostojnijim.

Kako je naglasila, Srbija veoma ceni napore EK da i u teškim uslovima globalne krize, definiše unapređenu metodologiju i načine za praktičnu primenu načela na kojima se ona zasniva.

Ona je navela da bi, u skladu sa novim načinom pregovora, bilo značajno da međuvladina konferencija, kao zvanični format za politički dijalog Srbije i EU na visokom nivou, bude organizovana u narednom periodu, kako bismo razgovarali o svim elementima primene nove metodologije na našu zemlju, uz valorizovanje do sada postignutog.

Prema njenim rečima, Srbija je u stalnoj komunikaciji sa EK i Direktoratom za susedsku politiku i proširenje, i partnerski i posvećeno radi na trasiranju puta za nastavak pregovora.

Ona je prenela da je u prethodnom periodu radila na adaptaciji i prilagođavanju Ministarstva za evropske integracije i pregovaračkih struktura ključnim zahtevima nove metodologije.

Ministarka je poručila da će Srbija potpuno spremno ući u novi model pregovora, uz naglasak na adekvatnoj valorizaciji prethodno postignutog.

Na sastanku je bilo reči i o vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji i EU, pri čemu je Joksimović prenela očekivanje naše zemlje da dobije vakcine iz sistema KOVAKS.

Ona je apelovala na podršku EU pri nabavci tih vakcina, pre svega imajući u vidu da je Srbija blisko sarađivala sa Unijom tokom pandemije i bila jedna od prvih zemalja koja je odvojila sredstva za istraživanja u okviru ovog sistema.

Fabrici je ponovio stav iznet i na sastanku Saveta EU o potrebi nalaženja efikasnijeg mehanizma za dostupnost vakcina Zapadnom Balkanu i Srbiji.

On je predočio da se i zemlje EU suočavaju sa velikim problemom kašnjenja u snabdevanju i isporuci kupljenih vakcina, ali da će Unija i zemlje članice naći način da Srbija i ostatak Zapadnog Balkana što pre i kroz ove mehanizme dođu do vakcina.

Šef Delegacije EU je ukazao na važnost političkih kriterijuma, ali i ukupnog reformskog procesa za nastavak pregovora po novoj klasterskoj metodologiji.

On je izrazio očekivanje da će Srbija sa svojim kapacitetima dodatno ubrzati reforme, posebno u oblasti vladavine prava, a da su neki koraci već evidentno učinjeni.

Fabrici je pozdravio i proaktivan pristup Joksimović i Ministarstva za evropske integracije u pogledu stalnog i aktivnog dijaloga sa EK i državama članicama o svim aspekatima pregovora, a posebno uobličavanja primene nove metodologije.

 

Izvor: Vlada Srbije