Усвојен Програм субвенција за туризам

Усвојен Програм субвенција за туризам

11/01/2021 Off By BERB

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић поздравила је усвајање Програма распореда и коришћења субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години, на данашњој седници Владе Србије, истичући значај ове одлуке за опоравак и даљи развој туристичког сектора у Србији.

„Улагања у инфраструктуру, промоцију и едукације кључни су не само за опоравак већ и за убрзану реформу туристичког сектора у сусрет глобалној конкурентској трци за тржиште у постпандемијском периоду“, поручила је министарка Матић.

Она је напоменула да је један од основних циљева Програма промоција и унапређење квалитета туристичких производа, туристичких дестинација, као и унапређење рецептивно туристичко-угоститељске понуде.

„Циљеви су и успостављање регионалне равнотеже туристичког промета и система праћења остварених резултата у туризму, успостављање система подстицаја за „green field” инвестиције, успостављање система за развој и одрживост аутентичних туристичких дестинација путем интеграције туризма у локалним заједницама, док су свакако у фокусу развој инфраструктуре, заштита животне средине и културно-историјског наслеђа у туристичким просторима, односно локални и регионални раст конкурентности и квалитета у туризму“, навела је Матић.

Програмом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама у износу од 600 милиона и 500 хиљада динара, а за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму, у износу од 105 милиона динара.

Право на коришћење бесповратних средстава имају дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва и друге организације и институције чији су оснивачи Влада, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, а која нису индиректни корисници буџета, док за пројекте промоције, тренинга и едукације у туризму поред наведених, право остварују и невладине организације и непрофитне институције за развој туризма.

 

Фото: Влада Србије