Заштита права деце од свих облика насиља један од приоритета политике Републике Србије

Заштита права деце од свих облика насиља један од приоритета политике Републике Србије

16/12/2020 Off By BERB

„Заштита права деце од свих облика насиља, злостављања и занемаривања представља
један од приоритета политике Републике Србије, у складу са усвојеним принципом
,,нулте толеранције’’ на насиље“, рекла је министарка проф. др Дарија Кисић
Тепавчевић на онлајн конференцији УНИЦЕФ-а одржаној поводом представљања
Истраживања о знањима, ставовима и праксама васпитне дисциплине над децом код
куће које је реализовано у сарадњи са Институтом за психологију и Институтом за
ментално здравље.
Министарка проф. др Кисић Тепавчевић је навела да ће поменуто истраживање
сигурно бити значајан ослонац надлежним органима и другим релевантним субјектима
у даљем раду на заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања, али и подршци
родитељима и унапређењу њихових васпитних компетенција, што за резултат треба да
има унапређење начина васпитавања деце, заштиту деце од неадекватних васпитних
метода и њихов правилан развој и квалитетнији живот у породици и друштву.
Како је министарка рекла ресорно Министарство је у складу са својим делокругом рада
и надлежностима из области социјалне заштите, у сарадњи са другим релевантним
актерима, активно укључено на заштити деце и породице од свих облика насиља.
Министарство у оквиру својих надлежности обезбеђује функционисање установа на
републичком нивоу које пружају услуге социјалне заштите за децу и младе и
функционисање породичног смештаја за децу и младе.
„Србија је једна од земаља са најнижом стопом деце на смештају у установама
социјалне заштите у Европи, јер је 90% деце без родитељског старања смештено у

хранитељске породице, а свега око 10% у институције (домове за децу) и ради се
углавном о деци са сметњама у развоју, чије је здравствено стање такво да им
институција пружа бољу негу“, навела је Кисић Тепавчевић.
Како је министарка истакла, имајући у виду распрострањеност појаве насиља над
децом и потребу да се унапреди заштита деце од насиља, Министарство је у сарадњи и
уз подршку УНИЦЕФ-а израдило Стратегију за превенцију и заштиту деце од насиља,
коју је донела Влада Републике Србије 2020. године.
„Визија Стратегије је да сва деца у Србији одрастају у безбедном и подстицајном
окружењу у коме се у потпуности поштује право детета на заштиту од свих видова
насиља”, закључила је Кисић Тепавчевић.