SLOVENIJA OD SRBIJE TRAŽI VRAĆANJE KULTURNE BAŠTINE

SLOVENIJA OD SRBIJE TRAŽI VRAĆANJE KULTURNE BAŠTINE

18/04/2015 Off By
Dilizzansa-PTT-muzejj-foto-I-MILUTINOVICHVRAĆANJE ZAJEDNIČKE KULTURNE I DIPLOMATSKE BAŠTINE DO SADA NIJE BILO U SREDIŠTU SUKCESIJSKIH PREGOVORA KOJA SU SE KONCENTRISALA NA MATERIJALNU IMOVINU, NEKRETNINE I FINANSIJSKA SREDSTVA, A OČEKUJE SE DA ĆE POVRATAK NASLEĐA DUŽE TRAJATI, KAKO TO POKAZUJU SLIČNI SLUČAJEVI PRILIKOM RASPADA DRŽAVA

Agencije

SLOVENIJA je predala Srbiji popis dela svoje kulturne i diplomatske baštine koja se nalazi u nekadašnjim saveznim ustanovama bivše SFRJ, muzejima u Beogradu i u arhivima, i zatražila njihov povratak prema sporazumu o sukcesiji koju su potpisale sve naslednice.
Visoka predstavnica Slovenije za pitanja sukcesije Ana Polak Petrič potvrdila je za ljubljanski Dnevnik da je popis 313 umetničkih predmeta i dokumenata koji se nalaze na teritoriju Srbije predala juče ambasadoru Srbije u Ljubljani Aleksandru Radovanoviću, koji je stvar odbio da komentiriše.
Vraćanje zajedničke kulturne i diplomatske baštine do sada nije bilo u središtu sukcesijskih pregovora koja su se koncentrisala na materijalnu imovinu, nekretnine i finansijska sredstva, a očekuje se da će povratak nasleđa duže trajati, kako to pokazuju slični slučajevi prilikom raspada država.
Slovenačka predstavnica za sukcesiju Ana Polak Petrič kao sledeći korak Ljubljane očekuje posetu slovenačkih eksperata Srbiji radi verifikacije predanog popisa, a optimist je jer dodaje kako je uspešno već podeljen najveći deo umetničkih slika i kipova koja su se nalazila u diplomatsko-konzularnim predstavništvima nekadašnje SFRJ po svetu, pa je i Slovenija u tom procesu dobila natrag dela svojih autora.
Prvi kriterijum za povratak ta dela bila je nacionalnost autora, a onda i pitanje u kojoj je sredini najviše živio i delovao i kojem je umetničkom krugu pripadao.
Uz slike i kipove koji se nalaze u Srbiji u nekadašnjim zajedničkim institucijama, a dela su slovenačkih autora koja su ona poklonili ili prodali državi, Slovenija zahtijeva i povratak više originalnih slovenskih filmova koji se nalaze u Jugoslavenskoj kinoteci u Beogradu, ali i neke zanimljive predmete koji po oceni Ljubljane pripadaju njenoj kulturnoj i istorijskoj baštini: na primjer ostatke aviona s kojim se u Beogradu prilikom jednog sleta 1911. godine srušio i umro letač Edvard Rusjan, i poštansku kočiju s početka 20. vrka koja se nalazi u Poštanskom muzeju u Beogradu, gde je bila prenesena iz Slovenije.
Slovenija od Srbije zahteva i originale sto međunarodnih ugovora potpisanih u vreme dve Jugoslavije, a koje se odnose na njen teritorij, među kojima su Rapalski ugovor i Osimski ugovori kojima je nakon II. svetskog rata bila definitivno utvrđena granica Italije i tadašnje SFRJ.<


 

KULTURA

 

kolo74KOLO NASTUPA U NIŠU I KRALJEVU

FOLKLORNI ansambl Kolo održaće koncerte u Nišu 8.aprila u Narodnom pozorištu i Kraljevu 9.aprila u Domu vojske. <

koloHUMANITARNI KONCERT ANSAMBLA «KOLO»

  KONCERT POSVEĆEN SVETSKOM DANU OSOBA SA AUTIZMOM JEDNA JE U NIZU AKCIJA KOJE ĆE ANSAMBL KOLO SPROVODITI

 

 

slika2273OTVORENO PREDAVANJE: GRAĐANSKI RAT U SIRIJI – FOTOGRAFISANJE LJUDSKOG ŽIVOTA

PUBLIKA ĆE IMATI JEDINSTVENU PRILIKU DA UČESTVUJE U RAZGOVORU I RAZMENI MIŠLJENJA SA ISKUSNIM FOTOGRAFIMA KOJI U FOKUSU