Деманти Министарства финансија на текст објављен на порталу www.nova.rs – Нови закон: Плаћаћемо порез на шупе, кокошињце, бунаре

Деманти Министарства финансија на текст објављен на порталу www.nova.rs – Нови закон: Плаћаћемо порез на шупе, кокошињце, бунаре

28/10/2020 Off By BERB

У циљу истинитог информисања јавности и у складу са Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ 83/2014, 58/2015, 12/2016) Министарство финансија демантује текст портала www.nova.rs, који је објављен 27. октобра 2020. године, под насловом – Нови закон: Плаћаћемо порез на шупе, кокошињце, бунаре.

У објављеном тексту објављена је нетачна информација која је довела у заблуду јавност Србије да ће се “од Нове године плаћати порез на подруме, шупе, бунаре, котларнице, базене, свињце, кокошињце, штале, сенике, амбаре, чардаке, голубарнике, пушнице, сушаре, рибњаке, па чак и на надстрешнице које покривају површину већу од десет квадрата”, тј. “порез ће плаћати грађани и фирме на објекте који до сада нису ни били опорезовани”.

Наиме, побројане непокретности у тексту и сада су предмет опорезивања порезом на имовину. Предложеним изменама и допунама Закона врши се смањење пореског оптерећења за помоћне објекте и проширење пореског ослобођења за објекте намењене за примарну пољопривредну производњу.

Применом садашње законске одредбе нема основа да обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, нпр. грађани, остваре пореско ослобођење за објекте намењене за примарну пољопривредну производњу, ако та лица истовремено нису и обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства.

Предлаже се да сви обвезници који не воде пословне књиге могу остварити пореско ослобођење за наведене објекте (ако нису уступљени другом лицу уз накнаду, на период који у току 12 месеци траје дуже од 183 дана).

Према томе, не уводи се опорезивање наведених објеката (јер су ти објекти предмет опорезивања порезом на имовину више десетина година уназад), већ се уводи пореско ослобођење за те објекте и појединим обвезницима (грађанима и другим обвезницима који не воде пословне књиге) која сада то право немају.

Објекти који су у функцији главног објекта (осим гаража) разврставани су у исту групу и опорезовани као објекат у чијој су функцији. Предложено је да се помоћни објекти разврстају у исту групу са гаражама (које су такође помоћни објекти по својој суштини). То би омогућило да се пореска основица за те објекте утврђује применом просечних цена гаража и помоћних објеката у истој зони, чиме би се смањио порески терет за те објекте.

Напомињемо да је порез на имовину изворни јавни приход јединица локалних самоуправа (у потпуности им припада приход остварен по основу пореза нa имовину) и да су наведене измене сачињене и на иницијативу јединица локалне самоуправе. Такав начин опорезивања ће довести до мањег пореског терета за обвезнике, односно до проширења пореских ослобођења, што значи и мањих прихода јединица локалних самоуправа, али ће допринети доследнијем опорезивању сразмерно економској моћи обвезника.