Представници НБС на састанку Пододбора за економска и финансијска питања

Представници НБС на састанку Пододбора за економска и финансијска питања

27/10/2020 Off By BERB

Представници Народне банке Србије учествовали су на састанку са представницима ЕУ у оквиру Пододбора за економска и финансијска питања, током којег су узели активно учешће на тему макроекономских кретања и изгледа Србије.

У уводном делу састанка представници ЕУ подсетили су да су, између осталих, отворена и преговарачка поглавља 9 – Финансијске услуге и 17 – Економска и монетарна политика, чиме су оба поглавља у којима је Народна банка Србије руководећа институција отворена.

Представници Народне банке Србије су поновили факторе раста које су средином октобра у детаљима изнели током разговора са Европском комисијом. Поновљена је ревидирана пројекција раста БДП-а Србије за ову годину навише на -1%, указујући на бољи од очекиваног исхода у трећем тромесечју ове године као и на позитивне ризике да раст може бити и већи. Указали су и да је инфлација у Србији очувана на ниском нивоу, што се очекује и у средњем року, и дали су приказ фактора који су водили и који ће водити кретање инфлације у наредном периоду на ниском и стабилном нивоу. Указано је на убрзан опоравак извоза из Србије који је већ у августу забележио предпандемијски ниво, при чему ће и темпо опоравка европских трговинских партнера утицати на кретања у овом сегменту.

Наш банкарски сектор је ову кризу дочекао са изграђеним виском резервама ликвидности и уз међународно упоредиве показатеље који упућују на његову високу стабилност и отпорност. Захваљујући проактивном приступу Народне банке Србије учешће проблематичних кредита у Србији смо константно смањивали на 3,5%, што је најнижи ниво од када се овај показатељ квалитета активе банака прати, а Народна банка Србије, као што је чинила и до сада, наставља пажљиво да прати кретања у финансијском сектору.