Усаглашене недоумице око изгледа и издавања листа непокретности

Усаглашене недоумице око изгледа и издавања листа непокретности

20/10/2020 Off By BERB

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство правде усагласили су данас обим и визуелни приказ листа непокретности како би се избегле досадашње недоумице да ли је извод из листа непокретности издат од јавних бележника идентичан листу који издаје Републички геодетски завод, односно да ли има исту правну снагу.

Визуелни приказ одговараће листу непокретности који је и до сада издавао Републички геодетски завод уз додатак овере бележника који га је издао. Састанку који је одржан 19. октобра у Влади Републике Србије поред представника два министарства, присуствовали су и представници Републичког геодетског завода, Јавнобележничке коморе Србије, Кабинета председнице Владе и Националне алијансе за локални економски развој. Изводи који су, од стране јавних бележника, издавани у претходном периоду имају доказну страну јавне исправе.

Влада Републике Србије је кроз поступак дигитализације омогућила да се сви подаци о непокретности могу добити електронским путем од стране државних органа, који се чине јавно доступним преко сајта Републичко геодетског завода: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx. Државни органи су преко сервисне магистрале повезани и по службеној дужности прибављају све податке из службених евиденција. С друге стране грађани ако желе да провере статус своје непокретности то могу врло лако да учине преко интернета јер су све дигиталне могућности обезбеђене и нема потребе да троше своје време и одлазе у Службе за катастар непокретности.

У циљу додатних уштеда времена и трошкова, од јуна 2020. године осим РГЗ-а и јавни бележници и геодетске организације издају лист непокретности. Извод из листа непокретности може се преузети код јавног бележника бесплатно у електронском формату или као одштампани примерак извода у папиру по цени од 540 динара.

Увођењем једношалтерског система омогућен је упис права својине преко јавних бележника, тако да за исправе настале после јула 2018 године странке више немају обавезу да одлазе на шалтере других органа како би поднеле захтев за упис у катастар, пријавиле порез или прибавиле извод из листа непокретности.

Ефекти унапређеног поступка управљања непокретностима огледају се у ефикасном и економичном поступку уписа у катастар. У претходних 24 месеца, преко еШалтера је поднето 686.424 исправа за упис права у катастру, а просечно време решавања уписа је 6.23 дана. Поједностављивањем процедура за упис права у катастру на годишњем нивоу, остварене су збирне уштеде које износе 2.727.484 евра, док се за наредне четири године очекују уштеде у износу од 10 милиона евра, што показује значај спроведених реформи и смањење оптерећења којем су пре реформе били изложени грађани и привреда.