Прва седница Националног комитета за нематеријално културно наслеђе у новом саставу

Прва седница Националног комитета за нематеријално културно наслеђе у новом саставу

20/10/2020 Off By BERB

У Министарству културе и информисања одржана је прва седница Националног комитета за нематеријално културно наслеђе у новом саставу. Поздрављајући председника и чланове тог радног тела, министар културе и информисања Владан Вукосављевић је истакао да је Национални комитет у претходном периоду радио добро и постигао значајне резултате у представљању нашег нематеријалног културног наслеђа, с посебним освртом на  успешне уписе на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства Унеска. Вукосављевић је нагласио да ће Министарство културе и информисања, као што је то било и до сада, и убудуће бити отворено за све видове сарадње на овом пољу, имајући у виду значај нематеријалног културног наслеђа за нашу баштину и културу уопште.

Министар је додао да би требало интензивирати активности Националног комитета у циљу већег броја уписа елемената у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и ради припремe номинационих досијеa за уписе на Унескове листе: Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства и Регистар добрих пракси, програма, пројеката који на најбољи начин одражавају принципе Конвенције, с чим су се сложили и чланови Националног комитета.

Они су се захвалили Министарству културе и информисања јер је у Нацрту Закона о заштити културног наслеђа дефинисало област заштите нематеријалног наслеђа, што представља основ за прво системско уређење ове области. Увођењем у законску регулативу, брига за ову врсту наслеђа биће јасно дефинисана у систему заштите културних добара. Такође, на састанку је речено да ће чланови Националног комитета интензивно радити и на покретању иницијатива за заједничке, мултинационалне номинације.

У Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије до сада је уписан 51 елемент, док су на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства из Србије уписана три елемента: „Породична славаˮ, „Коло, традиционална народна играˮ и „Певање уз гуслеˮ. У поступку уписа је четврти елемент, традиционални занат „Злакуско лончарство“, за који се коначна одлука о упису очекује у децембру ове године.

По истеку четворогодишњег мандата претходног сазива Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, Министарство културе и информисања именовало је нови састав тог тела којим ће председавати Бора Димитријевић, археолог у пензији, док су чланови: проф. др Слободан Наумовић, ванредни професор на Филозофском факултету у Београду, Одељење за етнологију и антропологију; академик Светислав Божић; Светлана Ћалдовић, етнолог, директор Музеја на отвореном „Старо селоˮ Сирогојно; Данијела Филиповић, етнолог, Етнографски музеј у Београду – Центар за нематеријално културно наслеђе; др Александра Павићевић, етнолог, Етнографски институт САНУ; проф. др Данијел Синани, редовни професор на Филозофском факултету у Београду, Одељење за етнологију и антропологију; др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, Музиколошки институт САНУ; Душица Живковић, етнолог, Етнографски музеј у Београду; др Милош Матић, етнолог, Етнографски музеј у Београду; проф. др Александар Милановић, редовни професор на Филолошком факултету у Београду; др Бојан Јовановић, етнолог, научни саветник у пензији и Оливера Игњатовић, самостални саветник у Сектору за културно наслеђе.