Rađe štedimo u dinarima

Rađe štedimo u dinarima

17/08/2020 Off By BERB

Kad štedimo, biramo dinare. Kako javlja Narodna banka, dinarska štednja je u poslednjih 8  godina upetostručena  i  ove godine dostigla skoro 70 milijardi dinara. Devizna štednja u istom periodu raste sporije i povećana  je na 11 milijardi  evra.

Na ovako povećanu dinarsku štednju nisu uticale ni smanjene kamatne stope na oročene depozite. Narodna banka kaže  da je sve to posledica njene mudre politike, niske  inflacije od 1,9  posto, povoljnijeg  poreskog  tretmana  štednje u dinarima i  sve  većeg poverenja građana.

Analiza  isplativosti  dinarske štednje  oročene na godinu dana  i  reoročavane  u periodu od 8 godina  pokazala je da bi štediša koji je štedeo u dinarima, na ulog od 100.000 dinara, na kraju perioda, u junu 2020. godine dobio 39.500 dinara, ili  340 evra više od štediše koji je u istom periodu na deviznu štednju uložio protivvrednost od 100.000 dinara u evrima.