NAJAVA IZ EU: Otvaranju se pregovora sa S. Makedonijom i Albanijom

NAJAVA IZ EU: Otvaranju se pregovora sa S. Makedonijom i Albanijom

23/03/2020 Off By BERB

Zemlje članice EU-a postigle su suglasnost o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i sada je potrebno još i da se službeno donese odluku o tome.

Dogovor o nacrtu zaključaka Saveta za opšte poslove najvećim delom je postignut još u petak na sastanku Odbora stalnih predstavnika (Coreper), koji čine ambasadori zemalja članica. Tokom vikenda usuglašan je i preostali deo teksta na kojem je insistirala Grčka, a odnosi se na zaštitu grčke manjine u Albaniji.

Nacrt zaključaka bi trebao da dobije političku podršku na video-konferenciji Saveta za opšte poslove koja će se održati u utorak, a zaključci će formalno biti usvojeni pisanom procedurom, pošto video-konferencije nemaju status službenih sastanaka na kojima se jedino mogu donositi odluke.

Što se Severne Makedonije tiče, prva međuvladina konferencija trebalo bi da se održati pošto Savet dogovori tekst Pregovaračkog okvira. Hrvatsko predsedništvo predložilo je da se Komisija pozove da za obe zemlje “bezodložno, a najkasnije do juna” napravi predlog Pregovaračkog okvira, međutim, tokom rasprave na Odboru stalnih predstavnika oko toga nema saglasnost i ta je formulacija izbačena. To znači da deo zemalja članica želi da ostavi prostor za što dalje odugovlačenje pre stvarnog početka pregovora.

Pregovarački okvir je ključni dokument kojim se definiše kako će se i na kojim načelima odvijati pristupni pregovori. Pregovarački okvir treba da usvoje zemlje članice jednoglasno i to je uslov za sazivanje prve međuvladine konferencije o pristupanju na kojoj se formalno pregovori otvaraju. Samo usuglašavanje teksta pregovaračkog okvira može potrajati.

Albanija, za razliku od Severne Makedonije, dobi će i dodatne uslove. Pre prve međuvladine konferencije o pristupanju na kojoj se otvaraju pristupni pregovori, Albanija moraće, između ostalog, da ispuni uslove u području borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala da provede reformu izbornog zakonodavstva i reši fenomen velikog broja neutemeljenih zahteva za azilom albanskih građana u EU-u i da osigura njihovu repatrijaciju.

Obe zemlje pregovar će po novoj metodologiji. Od sada se pregovaračka poglavlja dele u šest tematskih celina ili klastera. Klaster koji bi trebao prvi da se otvori i poslednji da se zatvori uključuje vladavinu prava, ekonomske kriterijume i reformu javne uprave.
Ostalih pet klastera su unutarnje tržište, konkurentnost i uključiv rast, zeleni program i održiva povezivost, resursi, poljoprivreda i kohezija te spoljni odnosi. Takođe, više klastera može biti istovremeno otvoreno.

Pregovori u određenim područjima mogli bi da pauziraju, ili čak potpuno da budu obustavljeni, a već zatvorena poglavlja mogla bi ponovno da se otvore, ako se oceni da kandidatska zemlja pokazuje ozbiljnu ili dugotrajnu stagnacija ili nazadovanje u sprovođenju reformi i ispunjavanju uslova pristupnog procesa.