SKUPŠTINA SRBIJE SUTRA VODI RASPRAVU O RADU INSPEKCIJSKIH ORGANA

SKUPŠTINA SRBIJE SUTRA VODI RASPRAVU O RADU INSPEKCIJSKIH ORGANA

01/04/2015 Off By
ANKETE SU POKAZALE DA SE GRAĐANI ŽALE NA NETRANSPARENTNE POSTUOKE. OKO 23 POSTO ANKETIRANIH PRIVREDNIKA REKLI SU DA SU INSPEKTORI SPREMNI DA PREVIDE PROPUSTE, UKOLIKO IM SE PONUDI MITO. OD 39 POSTO GRAĐANI KOJI SU OCENJIVALI RAD INSPEKTORA, NJIH 20 POSTO DALI SU OCENU 1

inspektori

Ranka Čičak

ZAKON o inspekcijskom nadzoru naći će se sutra pred poslanicima Skupštine Srbije, a danas ga je podržao Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Rečeno je da se ova zakonska regulativa najavljuje već nekoliko godina i da je neophodna u šumi propisa koji sada parcijalno regulišu rad inspekcija.
Ankete su pokazale da se građani žale na netransparentne postuoke. Oko 23 posto anketiranih privrednika rekli su da su inspektori spremni da previde propuste, ukoliko im se ponudi mito. Od 39 posto građani koji su ocenjivali rad inspektora, njih 20 posto dali su ocenu 1.
Žalbe se odnose na loše ponašanje inspektora, koji često svoju nestručnost prikrivaju izricanjem visokih kazni. Osim toga, inspektora je malo, svega 88 posto od potrebnog. Tako da na jednog inspektora dođe 1.308 intervencija. Ni uslovi rada im nisu sjajni. Njih nekoliko koriste jedan računar. Trideset pet posto anketiranih građana misli da inspektori treba više da savetuju, a manje da kažnjavaju.
Novi će Zakon rešiti mnoge od ovih problema, a biti će koristan i u suzbijanju sive ekonomije. Više neće biti moguće da se inspektor proglašava nenadležnim. Postaje obavezno izdavanje naloga za inspekcijski nadzor. Do sada su nalozi davani u samo 57 posto slučajeva. Novost je i jedinstveni informativni sistem.
Novi Zakon o inspekcijama će približiti naš pravni sistem EU i doprineti bržim integracijama s Evropom i otvaranju poglavlja pristupnih pregovora. <


SRBIJA

POMEN-ZRTVAMA-NATO-AGRESIJE_620x0ŠESNAEST GODINA OD BOBARDOVANJA SRBIJE

Aleksandar Vučić: «Danas Srbija moli, ja pred vama molim – oprostite svojoj zemlji vi koji ste joj dali

 

 

skupstina203SKUPŠTINA SRBIJE: IZGLASAN ZAKON O TERORIZMU

Zakon predviđa da Vlada jednom godišnje na predlog ministra finansija, a po mišljenju nadlenih, proveri opravdanost stavljanja na

 

 

psiSKUPŠTINA SRBIJE: POSLANIČKA PITANJA

  Gordana Čomić: da li je odluka o učešću vojske u spasavanju i upotrebi helikoptera donesena usmeno ili

 

 

 

dusan193UKLANJANJE PREDRASUDA PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Danas sam uputio inicijativu ministru Srđanu Verbiću i očekujem narednih dana da imamo sastanak s ministrom na kome