REAGOVANE: Javnost – jedina zažtita od nasilja izvršitelja

REAGOVANE: Javnost – jedina zažtita od nasilja izvršitelja

05/10/2019 Off By BERB

 

Javna izvršiteljka Ivana Bukarica je u utorak 24. septembra zabranila javnosti da prisustvuje prodaji jedinog doma Gordane Jovčić. Na ulazu u zgradu u Makedonskoj 32, u kojoj se nalazi kancelarija Ivane Bukarice, članove Gordanine porodice i aktiviste Združene akcije “Krov nad glavom” je sačekalo obezbeđenje. Kao izgovor za blokadu zgrade od strane njenih gorila, izvršiteljka je tog jutra donela Zaključak kojim se javnost isključuje iz javnog nadmetanja za prodaju stana

 

U obrazloženju Zaključka izvršiteljka Ivana Bukarica tvrdi da su prilikom prethodnog pokušaja javnog nadmetanja, 12. jula ove godine, aktivisti Združene akcije Krov nad glavom pokušali da spreče nadmetanje – što je notorna laž. Istina je da je 12. jula zainteresovana javnost htela da prati nadmetanje i okupljeni građani nisu ni u jednom trenutku prekršili zakon. To je utvrdila i policijska patrola koju je pozvala Ivana Bukarica sa namerom da nasilno izbaci okupljene građane iz kancelarije i završi prodaju daleko od očiju javnosti.

Pošto je policijska patrola 12. jula odbila da nas udalji iz kancelarije Ivane Bukarice, prodaja tog dana nije održana.

Gordana Jovćić i aktivista ZA Krov nad glavom Ivan Zlatić, kao predstavnik javnosti, podneli su 30. septembra izvršiteljki Ivani Bukarici zahtev za otklanjanje nepravilnosti. Ovim zahtevom tražimo da se zbog nezakonitog isključenja javnosti poništi prodaja stana Gordane Jovčić koja je održana iza zatvorenih vrata 24. septembra.

Nedavno donesene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju nameću još jedan niz nepravdi i dodatno pogoršavaju položaj malih dužnika i žrtava prevare koji se bore za svoj krov nad glavom. Jednu od naizgled benignih novina predstavlja uvođenje “elektronskih aukcija”. Međutim, na primeru Ivane Bukarice jasno vidimo da smisao uvođenja ovakvih elektronskih aukcija nije ni efikasnost ni pravičnost, nego oslobađanje izvršitelja od bilo kakvog nadzora javnosti.

U svom zahtevu za otklanjanje nepravilnosti Gordana Jovčić je između ostalog navela:

“Na kraju želim da napomenem da prema svom imovnom stanju nisam u mogućnosti da snosim troškove angažovanja punomoćnika iz reda advokata, dok s druge strane izvršnog poverioca u ovom postupku zastupa advokat, te da mi je iz tog razloga javnost predstavlja neki vid garancije da će se ovaj postupak sprovoditi pravilno i u skladu sa zakonom. “

I zaista, proteklih godina se pokazalo da je zainteresovana i solidarna javnost jedina zaštita koju obični ljudi – kako mali dužnici, tako i potpuno nedužne žrtve prevara – imaju pred pohlepom i brutalnošću “javnih izvršitelja”. Izvršitelji se ne ustežu ni da gaze preko ljudskih života u svojoj jurnjavi za profitom, a kad nad njima nije budno oko solidarnih građana, ne ustežu se čak ni da krše Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Tajna aukcija održana 24. septembra u kancelariji Ivane Bukarice, dok su gorile nezakonito sprečavale zainteresovanu javnost da prati postupak, nije prvi a sigurno ni poslednji pokušaj izvršitelja da preprodaju nečijeg doma sprovedu iza zatvorenih vrata. Sa elektronskim aukcijama izvršiteljima više neće biti potrebne ni gorile da bi isključile zainteresovanu javnost iz postupka, a sa nestankom nadzora javnosti nestaće i svaka mogućnost da se prodaja sprovodi u skladu sa zakonom.

Ovom prilikom poručujemo da nas pokušaji Ivane Bukarice i drugih “javnih” izvršitelja da isključe javnost iz izvršnog postupka neće obeshrabriti. Pozivamo sve građane da se upoznaju sa opasnostima koje nosi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, da ne dozvole izvršiteljima da sprovode svoja zlodela daleko od očiju javnosti, a najviše od svega – da solidarno stanu uz svoje komšije i sugrađane i pridruže nam se u borbi za svačije pravo na krov nad glavom. Niko bez doma!♦

Press i foto Krov nad glavom