MSUB: Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje?

MSUB: Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje?

10/07/2019 Off By BERB

 

U Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu u petak, 12. jula u 19. časova biće otvorena izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje?

Izložba je nastavak saradnje Salona Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i Nove Galerije Höhmannhaus iz Augsburga u Nemačkoj. Saradnja podrazumeva razmenu izložbi i promovisanje lokalnih i internacionalnih umetnika kroz ove dve institucije, unutar obe scene.

Razmena je započeta u oktobru prošle godine izložbom pod nazivom Iza slike na kojoj su se predstavili srpski umetnici koji su u svom dosadašnjem radu pre svega usmereni na izraživanje i produkciju unutar medija videa i digitalne slike.

Internacionalna izložba pod nazivom Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje? predstavlja fotografe i video umetnike koji u svojim radovima preispituju prirodu i proces globalizacije kroz promenu vizure grada, urbanog, ali i unutar nacija i ličnih života. Različitosti, posebni kulturni identiteti postaju marginalizivani pod sve većim pritiskom koncepta univerzalizma. Tradicija, nacionalno i istorijsko pamćenje osobenih (i manjih) kulturnih identiteta postaje relativizovano u odnosu na dominantne kulture i njihove hegemone politike. Politika, ekonomija, novi mehanizmi komunikacija kao moćne sile doprinose stvaranju važećih atributa i “vrednosti” nove internacionalnosti koja nam nudi univerzalno ujednačavajuće životne perspektive. Velike metropole sa međusobno „istovetnom“ arhitekurom počinju da nalikuju jedna drugoj i kao takve najkonkretnije dočaravaju ovaj dramatičan razvoj.

Umetnici promišljaju društvene i kulturološke promene koje nastaju unutar prirode globalizacije. Njihovi radovi kao kritičke refleksije osciliraju u svom izrazu ukazujući na stalnu ambivalenciju unutar emocija, nemira i nade.

Radovi prenose lične priče umetnika. Te priče, međutim, ne ostaju privatne. One su zapravo utkane u dalekosežna pitanja o stanju stvari u savremenom svetu koji okružuje njihove sudbine. Umetnička dela posredno postavljaju pitanja: kakvoj sudbini se možemo nadati unutar sistema koji uporno zanemaruje kulturne posebnosti, poreklo i uspomene? Šta formira naše životne urbane prostore? Da li ti prostori predstvaljaju platforme za mogući diverzitet života i pojava, a samim tim i za ljudsko dostojanstvo?(Press MSUB)♦