RAMUŠ HARADINAJ: Bez priznanja nema dijaloga

RAMUŠ HARADINAJ: Bez priznanja nema dijaloga

04/07/2019 Off By BERB

 

Ramuš Haradinaj rekao prištinskom dnevniku Koha ditore da ima dva uslova kako bi prihvatio da vodi dijalog sa Srbijom. Jedan se odnosi na opoziciju a drugi na međunarodni faktor.

Na pitanje da li će se povinovati zahtevu Ustavnog suda Kosova da predstavlja zemlju u finalnoj fazi dijaloga sa Srbijom odgovorio da se radi o nacionalnom pitanju za šta je potrebna sveobuhvatnost, odnosno učešće i opozicije u dijalogu.

“Ja mogu da vodim Vladu, ali ne mogu da predstavljam Kosovo bez učešća svih”, rekao je Haradinaj.

Drugi zahtev, prema njemu, je obezbeđivanje okvira koji će omogućiti priznanje dve zemlje u postojećim granicama, bez čega on neće prihvatiti da bude deo dijaloga.

“Nepravedno je da neko od nas zahteva da sednemo i razgovaramo bez okvira dijaloga međusobnim priznanjem u okviru aktuelnih granica. To zahtevam da ne bi bilo iznenađenja u dijalogu kako se to dogodilo sa granicom, korekcijom, demarkacijom ili razmenom teritorije”, izjavio je.

Podvukao je da je njegov stav da bez okvira dijaloga međusobnog priznanja nema osnove za nastavak dijaloga.

Ustavni sud Kosova je proglasio neustavnim zakon o formiranju pregovaračke grupe Kosova koja bi trebala da predstavlja Kosovo u nastavku dijaloga. Ustavni sud je utvrdio da je Skupština Kosova ovlašćena da ostvaruje ulogu nadgledanja spoljne politike i istovremeno je priznao pravo Vladi da predlaže i ostvaruje spoljnu politiku.

Takođe je utvrdio da se u ostvarivanju spoljne politike premijer savetuje sa predsednikom Kosova.♦