MSUB: Stručno vođenje kroz izložbu “Ženske priče”

MSUB: Stručno vođenje kroz izložbu “Ženske priče”

28/06/2019 Off By BERB

 

U nedelju, 30. juna u 18 časova u Salonu Muzeja savremene umetnostiu Beogradu biće priređeno stručno vođenje kroz izložbu “Ženske priče” i razgovor sa umetnicama Goranom Bačevac, Svetlanom Bulatović, Sanjom Ćopić, Andreom Dramićanin, Jelenom Pantelić, Nadeždom Kirćanski i autorkom izložbe Mišelom Blanušom.

Izložba “Ženske priče” kroz radove sedam odabranih umetnica najmlađe generacije prezentuje publici različite umetničke izraze i lične narative, kao i način na koji one razmišljaju o problemima žena i njihovoj društvenoj poziciji iz perspektive žene-umetnice.

 

Izloženi radovi nas uvode u njihove umetničke priče – mikro narative, kroz koje možemo sagledati neke od načina kako najmlađa generacija umetnica predstavlja ženu, kao društveno-identitetski kategorisan pojam, kao alegoriju, kao subjekt koji slobodno govori ali i objekat lične ili društvene kritike, kao i kroz produkte savremenog potrošačkog društva spektakla i posledica koje im patrijahalni društveni sistem nameće.

 

Izložba je koncipirana bez pretenzija da bude čvrsto uokvirena pojmom feminizma, već sa namerom da prikaže jednu od verzija „specifično“ ženske umetnosti, koja se oslanja na iskustva feminističke umetnosti ali manje radikalno, te se može tumačiti kao “umerena” društveno angažovana linija unutar korpusa ženskih umetničkih praksi. Svaki pokušaj novih teorijskih, kritičkih i kustoskih pristupa afirmaciji ženske umetničke prakse, jeste u funkciji razbijanja predhodnih a i sadašnjih stereotipa i getoizacije, bilo to kroz aktivistički pristup koji je kod nas sve prisutniji, ili u slučaju ove izložbe, kroz manje radikalan pristup koji implicitno predstavlja i afirmiše feminističke umetničke prakse unutar postojećeg kulturnog, političkog i društvenog konteksta.

 

Izložba i susret sa umetnicia održaće se u Salonu savremene umetnosti u Pariskoj broj 14(Press MSUB).♦