Saopštenje Zaštitnika građana: KCV narušio pravo pacijenta na poverljivost

Saopštenje Zaštitnika građana: KCV narušio pravo pacijenta na poverljivost

11/04/2019 Off By BERB

 

Zaštitnik građana Srbije sapštio je da je utvrdio da je Klinički centar Vojvodine (KCV) narušio pravo pacijenta na poverljivost podataka o njegovom zdravstvenom stanju, jer je na temperaturno-terapijskoj-dijetetskoj listi velikim crvenim slovima upisano „HIV“.

 

Na kršenje ljudskih prava u KCV, 4. aprila ove godine, instituciji Zaštitnika građana ukazala je Unija organizacija Srbije, koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS. Narednog dana je u postupku kontrole Zaštitnika građana utvrđeno da se na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju KCV takav natpis nalazio na krevetu pacijenta, naočigled svih drugih koji su se nalazili u toj bolničkoj sobi ili ulazili u nju. Direktorka KCV, posle sprovedene vanredne unutrašnje kontrole, pokrenula je disciplinski postupak protiv osoba odgovornih za propust u zaštiti poverljivih podataka o ličnosti. Zdravstvena ustanova zamenila je zdravstvenu listu i izvinila se pacijentu.

Zaštitnik građana ističe da Ustavom zagarantovana prava – poštovanje ljudskog dostojanstva i uvažavanje privatnosti, – neophodno iziskuju i obezbeđivanje kompletne i adekvatne edukovanosti zdravstvenih radnika. Istovremeno naglašava i da je Strategijom za prevenciju i kontrolu HIV infekcija i AIDS u Republici Srbiji, 2018- 2025. godine navedeno da je od izuzetnog je značaja poštovanje i promocija ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om, ključnih populacija u riziku od HIV-a, kao i drugih osetljivih grupacija stanovništva.
-Osobe koje žive s HIV-om imaju pravo na privatnost i zdravstvenu zaštitu, podsetio je zaštitnik građana Zoran Pašalić i rekao da je posebna odgovornost svih zaposlenih u javnim službama, a posebno u zdravstvenim ustanovama u domenu uklanjanja predrasuda i suzbijanja straha prema osobama koji žive sa HIV-om(Press ZG).