Položaj nacionalnih manjina – preduslov za stvaranje moderne države

Položaj nacionalnih manjina – preduslov za stvaranje moderne države

07/04/2019 Off By BERB

Jan Gages (LSV)

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da Srbija mora ozbiljno da shvati nalaze izveštaja o stanju prava nacionalnih manjina koje je objavio ministarski komitet Saveta Evrope.

 

Komitet je zaključio da su brojni problemi u oblasti obrazovanja na manjinskim jezicima, pre svega zbog visokih pragova za formiranje odeljenja. Postignuti su određeni rezultati u oblasti izdavanja udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, ali se i dalje beleže kašnjenja u štampanju.

Kao dobar primer u oblasti informisanja na manjinskim jezicima pominje se Autonomna Pokrajina Vojvodina, ali su vema loše posledice privatizacije medija zabeležene na nivou lokalnih samouprava, gde se u velikoj meri smanjio udeo programa na jezicima manjina.

LSV poziva nadležne organe da što pre ispune preporuke koje je Srbiji dao ministarski komitet i na taj način poboljšaju stanje u oblasti obrazovanja, informisanja, pravosuđa, te državne i lokalne samouprave.

Pregovori Srbiji o članstvu u Evropskoj uniji, nažalost, ne idu tempom koji bi značio brzo uključivanje naše zemlje u porodicu evropskih nacija. Baš zato je potrebno snažno naglasiti privrženost naše zemlje politici potpunog poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

Pregovaračka poglavlja 23 i 24 su najzahtevnija za usklađivanje sa standardima EU, ali i ključna za izgradnju efikasne i pravne države. Nažalost, očito je da je puno onih kojima je strana politika punog poštovanja ljudskih i manjinskih prava. Takvi stavovi koče brži napredak Srbije.

I pored svih otpora, Srbija mora učiniti pozitivne iskorake u ovoj oblasti. To je jedini put koji garantuje stvaranje moderne države na ovom prostorima.♦