Doris Pak: Zapadnom Balkanu preti haos

Doris Pak: Zapadnom Balkanu preti haos

22/02/2019 Off By BERB

Članica Uprav­nog saveta Evropske narod­ne stranke (EPP)i istaknuta nemačka političarka Doris Pak izjavila je da se region zapadnog Balka­na nalazi u veoma, veoma opasnoj situaciji. Najave o mogućem do­govoru o podeli Kosova, razmeni stanovništva i te­ritorija sa Srbijom stvaraju veoma opasan presedan i prete da nas vrate na deve­desete godine prošlog veka.

 

U razgovoru za sarajevski “Dnevni avaz” ona ne krije da je veoma zabrinuta, posebno zbog činjenice da takvo rešenje podržava deo evropskih država i insti­tucija Evropske unije.

– Nikako ne razumem da se Evropska komisija ovome odlučno ne protivi. Svi znamo šta će se desiti ako se ovaj model ostvari. Zato smatram da je izuzet­no neodgovorno što takve reakcije iz Brisela nema. Regionom se bavim od 1989. godine i znam šta ovo znači. Ako dogovor o novim granicama na Balkanu bude rea­lizovan, na meti će od­mah biti Bosna i Hercego­vina, ve­rujem i Makedonija… I niko ne zna gde bi ovo moglo da se zaustavi , ali svi znaju kako bi se ovo realizovalo.

Dodala je i da “Milorad Dodik samo čeka priliku”.

– On je vrlo zainteresi­ran da se takav dogovor ostvari, pa da krene u kampanju. A odmah za njim išli bi i dru­gi. Vjerujte mi! – naglašava ona.

Pakova po­ručuje i da svi oni koji se boje “velike Albanije” moraju da budu protiv ovih ideja. Ne može se napraviti „velika Srbija”, a da nema­te i „veliku Albaniju”. In­teres svih u regionu, ali i EU, je da ovaj dogo­vor ne bude realizovan.♦