Saopštenje proizvođača fonograma i Unije diskografa Srbije

Saopštenje proizvođača fonograma i Unije diskografa Srbije

14/02/2019 Off By BERB

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Unija diskografa Srbije-UDS pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije kojom je na sednici održanoj dana 7.februara usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i uputila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.

 

Izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima inicirane su krajem 2013. godine radi usklađivanja sa evropskim direktivama i međunarodnim ugovorima. Prošle su široku javnu raspravu, u kojoj su učestvovali svi zainteresovani predstavnici, uključujući kolektivne organizacije i udruženja korisnika. Takođe, Izmene i dopune su dobile pozitivno mišljenje Evropske komisije, a njima se usklađuje Zakon o autorskom i srodnim pravima sa 8 od 10 direktiva Evropske unije. Otvaranje pregovaračkog poglavlja 7, koje se odnosi na intelektualnu svojinu, u junu 2017. godine, donelo je i obavezu da se usvoje izmene i dopune

Zakona o autorskom i srodnim pravima, usklađene sa EU direktivama, što je predviđeno i tačkom 1 Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018-2022. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS 19.10.2018. godine. Ova odluka je veliki korak ka potpunom usklađivanju propisa sa pravnim tekovinama EU. Uz to, ovim izmenama i dopunama Zakona regulišu se odnosi između samih nosilaca autorskog i srodnih prava i unapređuje se ostvarivanje prava intelektualne svojine, naročito imajući u vidu da je važeći Zakon, usvojen još 2009. godine, u mnogome zastareo. Očekujemo da će ove izmene i dopune Zakona u velikoj meri rešiti i problem piraterije na internetu. OFPS i UDS su se zalagali za usaglašavanje propisa sa propisima EU, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, u okviru koje je obrazovano Udruženje za kreativnu industriju, te su u proteklom periodu, povodom predloženih izmena i dopuna zakona, organizovali više panela. Krajni cilj regulisanja prava intelektualne svojine jeste stvaranje ambijenta u kojem autori i nosioci srodnih prava štite svoja prava i imaju adekvatnu naknadu za iskorišćavanje svojih dela i u kojem se vrši dalje unapređivanje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i stvara balans sa interesima korisnika. OFPS je obavestio međunarodnu organizaciju IFPI, čiji je član, o usvojenom predlogu izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da su predstavnici IFPI-ja davanjem mišljenja aktivno učestvovali u njihovoj izradi.

Uprkos postojećem Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima donetom u redovnoj proceduri, početkom decembra 2018. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Ni predstavnici OFPS-a i UDS-a, ni predstavnici velikih korisnika i njihovih udruženja, nisu bili pozvani da učestvuju u radu Radne grupe, uprkos bogatom iskustvu u oblasti ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Nasuprot tome, u Radnu grupu su bili pozvani određeni članovi čija se stručnost dovodi u pitanje. Nadamo se da će nakon usvajanja Izmena i dopuna Zakona od strane Narodne skupštine Republike Srbije nadležno resorno ministarstvo Vlade Republike Srbije formirati novu radnu grupu, koju će činiti reprezentativni i stručni članovi i inicirati izradu novih propisa iz oblasti prava intelektualne svojine koji će biti usklađeni sa svim direktivama Evropske unije.♦