SAOPŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA: ZAKON O RAČUNOVODSTVU U NAJBOLJEM INTERESU PREDUZEĆA I GRAĐANA

20/02/2015 Off By

Rok za predaju izveštaja za statističke i druge potrebe je, izuzetno, u ovoj godini 31. mart (redovni je kraj februara), a taj je pok produžen na bazi objektivnih okolnosti i na inicijativu Privredne komore Srbije. Cilj je uspostavljanje efikasnog sistema elektronskog dostavljanja i prijema ovih izveštaja u APP, a jedan od ključnih razloga produženja poka jeste što jedan broj obveznika primene Zakona nije obezbedio na vreme kvalifikovani elektronski potpis, pa se na ovaj način izašlo u susret i molbama privrede (APP ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za njihovo dostavljanje)


Zakon_o_racunovodstvu_
Press služba Ministarstva

“Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, broj 62/13), kao i podzakonska akta doneta za njegovo sprovođenje neće biti ukinuti niti će njihova primena odložena, već će se odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata, a počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, primenjivati u potpunosti u najboljem interesu Srbije i svih njenih građana.
Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre (APP) je 30. jun.
Pok za predaju izveštaja za statističke i druge potrebe je, izuzetno, u ovoj godini 31. mart (redovni je kraj februara), a taj je pok produžen na bazi objektivnih okolnosti i na inicijativu Privredne komore Srbije. Cilj je uspostavljanje efikasnog sistema elektronskog dostavljanja i prijema ovih izveštaja u APP, a jedan od ključnih razloga produženja poka jeste što jedan broj obveznika primene Zakona nije obezbedio na vreme kvalifikovani elektronski potpis, pa se na ovaj način izašlo u susret i molbama privrede (APP ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za njihovo dostavljanje).
Potpebno je istaći da se uvođenjem elektronskog sistema dostavljanja finansijskih izveštaja (prvi put počev od ove godine), dodatno smanjujy troškovi privrede u vezi sa finansijskim izveštavanjem, olakšava komunikacija obveznika sa APP-om i povećava pravna sigurnost.
Podzakonska akta, čija je potpuna primena osnovni preduslov za efikasno sprovođenje zakona, doneta su u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI) i relevantnih propisa Evropske unije (EU), a u njihovoj izradi aktivno učešće uzela je i Svetska banka. Na tek zavpšenom bilateralnom skriningu za Poglavlje 6, čiji su sastavni deo propisi iz oblasti računovodstva i revizije, predstavnici Evropske komisije su izuzetno visoko ocenili stepen usaglašenosti relevantnih propisa Republike sa EU regulativom.
Popunjavanje dodatnih pozicija u finansijskim izveštajima malih, srednjih i velikih pravnih lica (kojih ima ukupno oko 11.000, što čini oko 7 posto svih pravnih lica koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva) treba da doprinese većoj transparentnosti finansijskih izveštaja u Srbiji, a ne da se, kao što je ranije bio slučaj, pojedine pozicije ne iskazuju u finansijskim izveštajima i budu podložne „zamagljivanju”.
Hajveći deo srpske privrede (tzv. mikro pravna lica koja čine preko 93 posto ukupnog broja pravnih lica vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva) i dalje, u skladu sa relevantnim pravilnikom izrađenim takođe u svetlu najbolje međunarodne prakse i propisa EU, sastavlja samo finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha) u skraćenom obimu.
Mikro pravnih lica u Srbiji ima oko 130.000, tako da broj od oko „378.000 pravnih lica” koji se pominje u pomenutim kritikama ukazuje i na iznenađujyćy neobaveštenost tih kritičara. Donošenjem Zakona o računovodstvu i vezanih podzakonskih propisa nisu nametnuti bilo kakvi dodatni troškovi privredi Srbije. Naprotiv, donošenjem odgovarajućih podzakonskih propisa (posebno za mikro i druga pravna lica: „Sl. glasnik RS“, br. 118/13 i 95/14) upravo su propisana jednostavnija pravila u vezi sa finansijskim izveštavanjem i time smanjena administrativna opterećenja i postupci.
Dodatno, propisivanjem novih kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, smanjen je broj pravnih lica koja su obveznici revizije (sada oko 4.000) u odnosu na ranije rešenje kada ih je bilo oko 5.600 čime su, shodno, troškovi privrede i u ovom delu značajno manji.”<


EKONOMIJA

sajamBEOGRAD: OD SUTRA SAJAM TURIZMA, VINA I HOTELIJERA

Prvi put na Sajmu nastupa Udruženje vinara Šumadije i Udruženje vinara Republike Srpske. Pod okrljem organizacije Vina Croatia

 

 

vucic-printskrin-1KONFERENCIJA ZA MEDIJE ALEKSANDRA VUČIĆA: ODBIJENA PONUDA ESMARKA

Vučić kaže da je pravi razlog odustajanja od privatizacije u tome, što kupci nisu dali garancije da će

 

iznbsIZVRŠNI ODBOR NBS: KAMATNA STOPA I DELJE 8 ODSTO

Izvršni odbor je konstatovao i da se negativni efekti poplava postepeno smanjuju na šta upućuje oporavak ekonomske aktivnosti,

 

 

rezerve112NBS: DEVIZNE REZERVE NA KRAJU JANUARA 10.049,1 MILION EVRA

Najveći devizni priliv u januaru ostvaren je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima