MSUB: Javno predavanje Dorotee von Hantelman

MSUB: Javno predavanje Dorotee von Hantelman

12/09/2018 Off By BERB

 

U okviru kustoskog kursa Šta kustosiranje može/treba da bude? u Muzeju savremene umetnosti biće održano drugo predavanje u seriji javnih predavanja o savremenim kustoskim praksama. Dorotea von Hantelman (profesorka na predmetu Umetnost i društvo na Bard koledžu u Berlinu, Univerzitet liberalnih umetnosti gGmbH) održaće predavanje, drugo u seriji javnih predavanja o savremenim kustoskim praksama. Serija predavanja osmišljena je da pruži jedinstveni uvid i ponudi drugačiju perspektivu u vezi sa teorijama i praksama procesa stvaranja izložbe.

Kao uvažena teoretičarka, predavač, pisac i kustoskinja, njen rad je vodeći u polju preispitivanja i preuređivanja izložbenih rituala u savremenoj umetnosti i kulturi izložbe uopšte. Ovom prilikom, Dorotea von Hantelman će održati predavanje Izložba. Prikaz predavanja.

Kako navodi: „Mi možemo, a to je perspektiva istorije umetnosti, razumeti muzeje i izložbe kao mesta, kao spremišta za umetničke predmete koji se klasifikuju i predstavljaju važna blaga kulturnog nasleđa. Ili možemo, a to je sociološki i antropološki pristup, da ih vidimo kao institucije koje njihovu društvenu funkciju izvlače iz činjenice da one prenose određene vrednosti i koncepte u društvo. Moje predavanje istražuje i pokazuje određene aspekte pomenute druge perspektive. Analizira kulturni format muzeja i izložbe kao posebno moderan ritual u istorijskom i savremenom kontekstu zapadnog liberalizma. Umetničke institucije su duboko povezane sa osnovnim socio-ekonomskim parametrima svog vremena, koje oni simbolično kultivišu i ritualno usvajaju. Gledajući umetničke prostore kao niz presudnih trenutaka transformacije, postaviću pitanje da li transformacija naše epohe traži novu vrstu rituala, pored same izložbe.”

Dorotea Von Hantelman je profesor na predmetu Umetnost i društvo na Bard koledžu u Berlinu (Bard College Berlin). Pre nego što je preuzela poziciju na Bard koledžu u Berlinu, bila je profesorka dokumente (documenta) na Akademiji umetnosti Univerziteta u Kaselu gde je predavala o istoriji i značenju dokumente i učestvovala je u oblikovanju dokumenta istraživačkog instituta. Njena glavna polja istraživanja su savremena umetnost i teorija, kao i istorija i teorija izložbi. Autorka je knjige How to Do Things with Art, jedan od seminalnih radova na performativnosti u savremenoj umetnosti, ko-urednik The exhibition. Politics of a Ritual i pisala je o umetnicima kao što su Danijel Biren (Daniel Buren), Džef Kuns (Jeff Koons), Filipe Pareno (Philippe Parreno) i Džejms Kolman (James Coleman). Trenutni projekat/ knjiga nosi naziv The exhibition: Transformations of a ritual i istražuje izložbe kao ritualne prostore u kojima se osnovne vrednosti i kategorije modernog, liberalnog i tržišnog društva, kako istorijski tako i danas, praktikuju i odražavaju. Neki od umetničkih projekata / izložbi koje je kurirala su: I promise it's political (Museum Ludwig, Cologne 2002), Elective Affinities (Vienna Festival 1999), I like Theater & Theater likes me (Deutsches Schauspielhaus, Hamburg 2001). Bila je ko-kustos The Prelude for the Shed, nove institucije za umetnost u Njujorku, koja će biti otvorena 2019. godine.

Kustoski kurs i seriju javnih predavanja inicirala Biljana Ćirić u saradnji sa Supervizuelnom, predavanje Dorotee von Hantelman omogućili MSUB i Gete institut u Beogradu uz podršku Royal Inn hotela i Car:Go.

Predavanje će se održati 19. septembra u 18 časova u Muzeju savremene umetnosti (Ušće 10) u sali „Miodrag B. Protić“.♦