POSLE NESREĆE: Pet krivičnih prijava zbog gradilišta u Kneza Miloša

POSLE NESREĆE: Pet krivičnih prijava zbog gradilišta u Kneza Miloša

06/09/2018 Off By BERB

 

Inspekcija rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon sprovedenog nadzora povodom smrtne povrede na radu, koja se dogodila 29.avgusta na gradilištu u Beogradu, ulici Kneza Miloša, podnela je pet krivičnih prijava sa kompletnom dokumentacijom, jednu prekršajnu prijavu i usmenu zabranu,.

 

Krivične prijave su predate protiv Srbe Dragišića, preduzetnika i osnivača preduzetničke radnje „Anker bau“ zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu shodno čl. 169. ZKP, Željka Petrovića, odgovornog izvođača radova na predmetnom gradilištu zbog izostanka primene mera zaštite na radu shodno čl. 280. stav 2. ZKP, Nedžada Spahića, kao neposrednog rukovodioca preduzetničke radnje „Anker bau“ zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu shodno čl. 169. ZKP.

Prijava je podneta i protiv Dejana Brankovića, direktora „Energogroup“ DOO, zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu shodno čl. 169. ZKP, Mirjane Pejčić imenovanog lica za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca „Energogroup“ DOO, koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova ispred investitora na gradilištu „KMR development“ DOO zbog nepreduzimanja mera zaštite na radu shodno čl. 169. ZKP.

Pored krivične prijave Inspekcija rada pripremila je i prekršajnu prijavu protiv Srbe Dragišića, preduzetnika i osnivača preduzetničke radnje „Anker bau“ zbog nepostupanja po čl. 18. stav 1. ZBZR, čl. 50 stav 1. ZBZR, i čl 30. ZOR.

Tokom inspekcijskog nadzora inspektori rada izrekli su izvođaču „Energogroup“ DOO usmenu zabranu rada u širokom mašinskom iskopu i to uz ivice iskopa ka ulicama Kneza Miloša i Vojvode Milenka do primene mera za obezbeđenjem stranica iskopa.

Usmena zabrana rada traje i dalje iz razloga što je izvođač radova „Energogroup“ DOO obavestio inspekciju da je primenio mere na strani ka ulici Kneza Miloša, ali je izostala primena mera za bezbedan rad ka ulici Vojvode Milenka.(Press MRZBS)♦