SAOPŠTENJE APR: PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE

04/02/2015 Off By

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima sačinjavanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu čija je obaveza bila i da obezbede kvalifikovane elektronske potpise za svoje zakonske zastupnike


finanbsiski

Press služba APR

AGENCIJA za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu bude produžen do 31. marta 2015. godine.
Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima sačinjavanja finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu čija je obaveza bila i da obezbede kvalifikovane elektronske potpise za svoje zakonske zastupnike. Produženjem roka ostavljeno je dodatno vreme da se ta obaveza ispuni jer veliki broj obveznika još uvek nije nabavio elektronske potpise za zakonske zastupnike.
Zakonom o računovodstvu uvedena je potpuna transparentnost finansijskih izveštaja i dokumentacije, obaveza sačinjavanja finansijskog izveštaja kao elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije APR-u isključivo u elektronskom obliku.
Agencija je pripremila potpuno novi, veoma složen informacioni sistem za prijem i obradu finansijskog izveštaja kao elektronskog dokumenta potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. APR je bio u obavezi i da pripremi softver i za prijem finansijskih izveštaja mikro pravnih lica koja, po Zakonu o računovodstvu, još u ovoj godini svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom mogu dostavljati i u jednom od sledećih oblika: u hibridnom obliku- elektronskom i papirnom obliku istovremeno, odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, ili samo u papirnom obliku koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.
Agencija će obezbediti potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema do 28. februara 2015. godine i, zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje.<


EKONOMIJA

studgardŠTUTGART: VUČIĆ NA POSLOVNOJ KONFERENCIJI „MISLITE NA NOVE MOGUĆNOSTI, MISLITE NA SRBIJU“

Forum je otvorio Peter Fridrih, ministar za Evropu i međunarodne poslove pokrajine Baden Virtemberg u Veću saveznih pokrajina.

 

 

BAN_1990SASTANAK MINISTRA ODBRANE SA DIREKTORIMA PREDUZEĆA ODBRAMBENE INDUSTRIJE

Gašić: Nije cilj Vlade da ulaže značajna sredstva u fabrike namenske industrije kako bi se vratili na tehnološki

 

 

rudaPOTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROMREŽA SRBIJE“

Novim Kolektivnim ugovorom definišu se prava zaposlenih po osnovu smenskog rada, što će uveliko olakšati intervencije u vanrednim

 

 

jorgovankaJORGOVANKA TABAKOVIĆ: NE ŽURITI SA REŠENJEM PROBLEMA SA ŠVAJCARSKIM FRACIMA

Cilj NBS nije da podgreva nerealna očekivanja već da kao regulator pokaže odgovornost, kazala je guvernerka: “Model, pre