LSV: Nesklad odluka pokrajinske i republičke vlasti u oblasti podsticanja nataliteta

LSV: Nesklad odluka pokrajinske i republičke vlasti u oblasti podsticanja nataliteta

15/08/2018 Off By BERB

 

Članica Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Ana Pataki medijima je poslala svoje primedbe na nesklad odluka pokrajinske i republičke vlasti u oblasti podsticanja nataliteta. Evo što je napisala:

 

Poražavajuća je činjenica da od svih mera pronatalitetne politike za koji se zalaže Kabinet ministarke bez portfelja, zadužene za demografiju i populacionu politiku, pokrajinska Vlada podstiče tek delimično ove mere.
U najavi „dodatnih modifikovanih mera populacione politike“, pokrajinski sekretar za socijalna pitanja, demografiju i ravnopravnost polova zanemaruje nekoliko činjenica:
Ako nezaposlene majke dobijaju 12000,00 dinara pomoći, uz uslov da prethodno ne primaju socijalnu pomoć, a Pokrajina je u tom smislu „poslodavac“, da li je ovaj oblik pomoći u suprotnosti sa ekonomskim osnaživanjem i usklađivanjem rada i roditeljstva, što je jedan od posebnih ciljeva Strategije za podsticanje rađanja, jer se majke podstiču da ostanu nezaposlene umesto da traže posao i postanu nezavisne?
U cilju dodele bespovratnih sredstava za pomoć u rešavanju stambenog pitanja, uslovi se drastično sužavaju na porodice sa troje i više dece, rođene od 1. Januara 2018. Godine, do trenutka raspisivanja konkursa što se očekuje krajem avgusta ili najkasnije u septembru. Jedan od uslova je da je „jedan od roditelja zaposlen“, što automatski isključuje nezaposlene majke koje prethodno primaju pomoć od 12000 dinara.
Sve nove mere pronatalitetne politike na terijtoriji AP Vojvodine i dalje ne nude odgovor na pitanje: šta je sa opredeljenim sredstvima od početka godine namenjenim za pomoć porodicama sa troje dece? Dok se Vlada AP Vojvodine pravda usklađivanjem sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, Grad Beograd donosi nove odluke o jednokratnoj vrsti pomoći majkama za prvorođeno dete.
Zbog svega napred navedenog, Liga socijaldemokrata Vojvodine postavlja pitanje da li su mere pronatalitetne politike na teritoriji AP Vojvodine, sprovedene u skladu sa Strategijom podsticanja rađanja ili imaju cilj promocije Vlade AP Vojvodine, uz izgovor da će tek izrada pravilnika koji propisuju posebne kriterijume za dodelu svih oblika finansijske pomoći dovesti do pravih rezultata?
Građani i građanke AP Vojvodine očekuju odgovore na konkretna pitanja od pokrajinske Vlade.♦