Saopštenje Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović

Saopštenje Udruženja stanara naselja Stepa Stepanović

20/07/2018 Off By BERB

Povodom informacije Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve da će se 21. jula održati liturgija na gradilištu na spornoj parceli naselja Stepa Stepanović, reagovalo je Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović. Potsetilo da se radi o divljoj gradnji suprotno odlukama Radne grupe iz 2014. godine, sa problematičnim pravnim osnovom, izvan zakonskih okvira i uzurpacije od strane Srpske pravoslavne crkve. Zbog toga Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović obaveštava javnost Republike Srbije:

“Ne ulazeći u detalje mogućeg kršenja zakona zbog namere Patrijaršije da poziva na okupljanje vernika na gradilištu, problematičnosti organizovanja dolaska na gradilište ljudi čije je prebivalište izvan našeg naselja, opravdanosti i svrsishodnosti sprovođenja obreda pod šatorom (!) kao i moralnih aspekata efekta koji se ovim proizvodi – u skladu sa Ustavom i zakonima naše države, jasno i nedvosmisleno ističemo da u potpunosti poštujemo verska osećanja građana i njihovo pravo da se u zakonom propisanim okvirima, okupljaju i ispovedaju bilo koju veru. Smatramo da crkva ima zadatak da objedinjuje ljude, da ne sme biti sredstvo stvaranja razdora među njima, da ne sme biti generator nesloge i mržnje. Udruženje je začuđeno poslednjim neodgovornim potezima vrha Patrijaršije, potezima koji ne vode rešavanju problema, već samo dodatno komplikuju situaciju u naselju Stepa Stepanović.

Udruženje ponovo ističe da se ne bori protiv vere ili crkve, već se, zajedno sa mnogobrojnim građanima naselja, bori protiv rušenja zakonskonom predviđenih normi i odluka nadležnih sa ranijih sastanaka. Ovo činimo dosledno, bez izuzetka, pa i onda kada, suprotno zakonskim odredbama, deluju neodgovorni pojedinci iz vrha Patrijaršije.

Poučeni iskustvom sa mnogobrojnih do sada organizovanih protesta, na kojima je više puta pokušano organizovano ubacivanje grupa provokatora koji su imali nameru da lažno, putem transparenata, prikažu poruke koje bi diskreditovale naše Udruženje u javnosti, ovim putem se ograđujemo od bilo kakvih sličnih situacija. Obaveštavamo javnost da se Udruženje nikada do sada nije služilo provokacijama, niti će u budućnosti takvim načinom rešavati bilo koji problem.
S poštovanjem, Udruženje stanara naselja Stepa Stepanović 11041 Beograd, Druge srpske armije 1/8.♦